Biyomedikal Mühendislik Hakkında Bilgi

Biyomedikal Mühendislik Hakkında Bilgi

Biyomedikal Mühendislik

Çağımızda insan sağlığı en önemli konulardan biridir. Hastanelerde teşhis ve tedavi metodlarını artırmak için yüksek teknoloji kullanılmaktadır. Önceleri tahminle konan hasta teşhisleri şimdi EKG, EMG, EEG cihazları, kalp ve akciğer makineleri, def, brilatörler, televizyonlu ve portabıl röntgen cihazları, ultrasound, tomografi, anjiyografi, lazer cihazları, nükleer manyetik rezonans, böbrek taşı parçalayan cihazlar, ve daha bunun gibi cihazlar sayesinde çok hassas teşhis koyup birçok durumlarda kesin tedavi uygulamak mümkün olmuştur.

Dünyada 40 yılı aşmış bir geçmişi olan biyomedikal mühendisliği, mühendislik ile tıp ve biyoloji bilimlerinin birleşiminden meydana gelen disiplinler arası bir meslektir.

İlk biyomedikal mühendisliği eğitimi Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960 lı yıllarda NASA astronotlarının aya gidiş ve gelişlerinde sağlık durumlarını kontrol etmek için mühendis ve doktorların birlikte yapmış oldukları çalışmalardan sonra bu konuda olan ihtiyaçtan dolayı başlamıştır.

Biyomedikal mühendisliği sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. Günümüzde, ölçme ve görüntüleme amacıyla kullanılan EKG, EMG, EEG, röntgen, ultrason, CT, MR, PET sistemleri teşhise yönelik; radyoterapi ve lazer sistemleri ise tedaviye yönelik olarak yaygın biçimde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistemlerdir.

Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki sistemlerin tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikime sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır.
Programın amacı, tıp ve sağlık bilimlerinde kullanılan ileri teknoloji ürünü cihazları tasarlayacak ve geliştirecek teknik elemanları yetiştirmektir.

Bu programda öğrenim görmek isteyen kişilerin fen bilimleri ve matematikte başarılı, şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, tıp alanına ilgi duyan elektronik ve mekaniğe meraklı, yaratıcı kişiler olmaları gerekmektedir.

Programda;

 • Tanı ve terapide kullanılacak invasif ve non-invasif tekniklerin geliştirilmesi, ,
 • Redoks enzimleri ile elektriksel iletişim kurma,
 • Biyosensörler,
 • Elektroenzimatik sentezler,
 • Fizyolojik olayların ölçüm ve analizi,
 • Biyoreoloji,
 • Kan dolaşımı ve hastalıklarının modellenmesi,
 • Hücreler ve dokularla olumlu etkileşim kurabilen sentetik biyomateryallerin geliştirilmesi,
 • Yapay organların ve implantların geliştirilmesi ve temel mühendislik ilkeleri yardımıyla vücut yapı fonksiyonlarının modellenmesi (kardiyovasküler ve mukoskeletal sistemler),
 • Doku ve organ rejenerasyonu,
 • Polimer-hücre etkileşimleri.
 • Permeabilite,
 • Presipitasyon,
 • Koagülasyon,
 • Mikrosirkülasyon ve transport gibi olayların moleküler düzeyde tanımlanması,
 • Biyolojik olarak parçalanabilir polimerler,
 • Biyokompatibilite ve Toksikoloji, kontrollü salınım ile tedavi,
 • Membran sistemlerinin biyomedikal uygulamaları (Diyaliz gibi) gibi konular yer almaktadır.

Yaşam desteği sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin temel ilkeleri gibi konular bu kapsama girmektedir.

Öğretim süresi 4 yıldır.

 • Biyomedikal Mühendisliğe Giriş,
 • Tıbbı Biyoloji,
 • Biyokimya,
 • Devre Teorisi,
 • Sayısal Mantık tasarımı,
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi,
 • Biyomalzeme,
 • Elektronik,
 • Elektromanyetik Teori,
 • Matematiksel Fizyoloji,
 • Biyomekanik,
 • Sinyaller ve Sistemler,
 • Mikro İşlemciler,
 • Biyomedikal Enstrümantasyon,
 • Biyoistatistik,
 • Biyomedikal İşaret İşleme,
 • Tıbbi Görüntüleme Sistemleri,
 • Tıbbi Teknoloji Yönetimi,
 • Bitirme Projesi dersleri okutulmakta,
 • ikinci ve üçüncü sınıfta yaz döneminde biyomedikal ile ilgili kurum ve kuruluşlarda staj uygulamaları yapılmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

Biyomedikal Mühendisleri; resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve labaratuvarlar ile medikal alet ve cihazların üretiminin ve pazarlanmasının yapıldığı şirketlerde görev alabilirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici kademelerine yükselebilirler.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin