Kadı Burhanettin Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Kadı Burhanettin Hakkında Bilgi

Asıl adı Ahmet olan Kadı Burhanettin, 1345 yılında Kayseri’de doğmuştur. Babası da kadı olan Kadı Burhanettin yirmi yaşlarında Haleb’de bir yıl ilmi çalışmalar yaptıktan sonra, 1364 yılında Kayseri’ye döner ve bir yıl sonra Eratnaoğlu Mehmed tarafından Kayseri kadılığına getirilir. Kadılığı sırasında adalete önem vermesinden dolayı halk arasında sevilerek her tarafa adını duyurmuştur. 1381 yılı sonunda artık hükümdarlığını ilan eden Kadı Burhanettin, 18 yıl hüküm sürer ama 1398 yılında Akkoyunlu Türkmenlerinden Karayülük Osman Bey tarafından ani bir baskın sonucunda öldürülür.

Kadı Burhanettin’in Eserleri

  • Divan:Şairliği,hükümdarlığını gölgeleyecek kadar güçlü olan Kadı Burhaneddin Ahmed’in Divanı bugün halâ zevkle okunabilecek bir eserdir. Bu divanın çok büyük bir bölümü gazellerden oluşmaktadır.
  • İksirü’s-Sa’adat fi-Esrari’I-İbadat: Dini bir içerikli olup ,Arapça ve mensurdur.
  • Tercihu’t-Tavzih: Dini bir içerikli olup ,Arapça ve mensurdur.

Eserlerinden Bir Örnek

Gazel

Gönülüme ben didüm ki kandesin
Gamzesinün oklarıyla kandesin

Gisusiyle bende düşdüm dir gönül
Didüm ana nola çünki bendesin

N’ola öpdüm gözüme sürdüm seni
Sen dahi âlemde bir turvendesin

Bendesin sen bendeyim ben tapuna
Bendeyim ben nice ki sen bendesin

Gözlerüm giryan ü biryândur gönül
Leblerüm şekker özün pür-handesin

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et