Bir Dönüm Noktası: Tanzimat Fermanı ve Etkileri

 Bir Dönüm Noktası: Tanzimat Fermanı ve Etkileri

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları:

Tanzimat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve idari yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. Memurlara maaş bağlanması, devletin halktan uzak bir bürokrasiye dönüşmesine neden olmuş, yeni yasalar ve kurumlar eski düzenlemelerin üzerine eklenerek bir çelişki yaratmıştır. Bu durum, toplumsal kargaşaya ve iki ayrı kültürün oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Bu çelişki, sadece siyasi ve idari değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal alanda da etkisini göstermiş, Batı’daki liberalizm ve bireycilik akımları Osmanlı toplum yapısını etkilemiş, aile düzeninde değişikliklere yol açmıştır. Ayrıca, misyoner okulları ve medreseler arasında yetişen öğrenciler, farklı dünya görüşlerine sahip bireyler olarak büyümüşlerdir. Tanzimat Fermanı ile başlayan anayasacılık ve batılılaşma hareketleri, Osmanlı vatandaşlık anlayışını şekillendirmiş ve Osmanlıcılık düşüncesinin temellerini atmıştır.

Tanzimat Hareketlerinin Başarısızlık Nedenleri:

 1. Yetersiz Uygulama ve Direnç: Tanzimat Fermanı, devlet ve toplum ilişkilerini düzenlemeyi hedefleyen bir reformdu, ancak uygulamada yetersiz kaldı ve bürokratik dirençle karşılaştı.
 2. Toplumsal ve Kültürel Direnç: Geleneksel elitler ve bazı halk kesimleri, yeni düzenlemelere ve modernleşmeye direndi.
 3. Dış Baskılar ve Siyasi Zorluklar: Avrupa devletleri ve Rusya’nın baskısı altında olan Osmanlı, iç siyasi çekişmelerle de mücadele etti.
 4. Eğitim ve Altyapı Eksiklikleri: Eğitim sistemi ve altyapı, modernleşme için gerekli değişiklikleri sağlayamadı.
 5. Ekonomik Zorluklar: Ekonomik sıkıntılar, reformların finansmanını ve uygulanmasını olumsuz etkiledi.

Bu faktörlerin birleşimi, Tanzimat hareketlerinin başarısız olmasına ve Osmanlı’nın modernleşme çabalarının sınırlı kalmasına neden oldu.

Tanzimat Reformlarının Olumlu Yönleri:

 1. Hukuki ve İdari Yenilikler: Tanzimat Fermanı, adalet sisteminin iyileştirilmesine ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesine katkı sağladı.
 2. Eşitlik İlkesi: Kanun önünde eşitlik ilkesi, Osmanlı vatandaşları arasında hukuki eşitliği sağlamayı amaçladı.
 3. Eğitimde Reformlar: Yeni okulların açılması ve eğitim sisteminin modernleşmesi teşvik edildi.
 4. Osmanlıcılık Fikri: Osmanlıcılık, farklı dini ve etnik grupların entegrasyonunu hedefledi.
 5. Kültürel ve Edebiyat Alanında Gelişmeler: Tanzimat edebiyatı, Batı etkisini yayarak yeni bir dönemi başlattı.

Ancak, bu olumlu yönlerin yanı sıra, Tanzimat hareketlerinin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve dirençler, reformların tam anlamıyla başarıya ulaşmasını engelledi.

Tanzimat Fermanı’nın Maddeleri ve Özellikleri:

Tanzimat Fermanı’nın başlıca maddeleri şunlardır:

 1. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve herkes yasalar önünde eşit olacaktır.
 2. Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
 3. Vergiler, herkesin gücüne göre alınacak, devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacaktır.
 4. Askerlik ocak şeklinden vatandaşlık haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacaktır.
 5. Müsadere usulü kalkacak, mülkiyet hakları tanınacaktır. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecektir.
 6. Rüşvet kesinlikle önlenecektir.
 7. Vezirlerden ve ulemadan her kim olursa olsun şeri kanunlara aykırı hareketi sabit olan hiç kimse cezasız bırakılmayacaktır. Ayrıca bir ceza kanunu çıkarılacaktır.

Bu maddeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecinde atılan adımları ve halkın haklarını güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Kaynaklar:

 1. “Tanzimat ve Batılılaşma Hareketlerine Yaklaşım.” İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 {2002), S.B?-94.
 2. “Tanzimat Fermanı Maddeleri ve Özellikleri.” Ders: Tarih. derstarih.com.
 3. “Ottoman Empire – Tanzimat Reforms, Modernization, Equality.” Britannica.
 4. “Tanzimat Reforms.” Religion and Public Life at Harvard Divinity School. rpl.hds.harvard.edu.
 5. Resim: Kerim Yarınıneli tarafından hazırlanmıştır.

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin