Deli Hakkında Atasözü ve Deyimler

Deli Hakkında Atasözü ve Deyimler

Deli Hakkında Atasözü ve Deyimler

 • Devletli ile deli bildiğini işler(Atasözü) Yüksek rütbeliler, deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.
 • Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış(Atasözü) Bir insan bazen akla ve mantığa sığmayan bir iş yapar; yapılan iş, hiçbir kurala uymadığı için pek çok akıllı insan bunu düzeltmeye çalışır, fakat başaramaz.
 • Deli arlanmaz, soyu arlanır(Atasözü) Densizce, delice iş yapanlar yaptıklarından utanacak durumda değillerdir ama ailesi, yakınları onların davranışlarından üzüntü duyarlar, utanırlar.
 • Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun(Atasözü) Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • Adı deliye çıkmak(Deyim) Deli olmadığı hâlde deli olarak tanınmak.
 • Ağlama ölü için, ağla deli için(Atasözü) Yakınlarından biri ölenin acısı zamanla küllenir ancak bir yakını deli olanın acısı hiçbir zaman dinmez.
 • Ağzı açık ayran delisi (budalası)(Deyim) 1) Yeni gördüğü her şeye şaşkınlıkla bakan; 2) Saf, bön.
 • Akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu (oğlunu) everir(Atasözü) Kendilerini akıllı sananlar çok kez akılsız diye tanınanlardan daha az başarı gösterir.
 • Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer(Atasözü) Atak kişi tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.
 • Atın dorusu, yiğidin delisi(Atasözü) Atın doru renkli olanı, kişinin ise gözünü budaktan esirgemeyeni makbuldür.
 • Bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur(Atasözü) Sürekli telkinlerle bir kişinin bilinç altına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.
 • Deli olmak(Deyim) 1) çok sevmek. 2) Çok sinirlenmek; 3) Delirmek.
 • (Bir şeyin) delisi olmak(Deyim) Bir şeye aşırı derecede düşkün (olmak).
 • (Biri, birine) deli divane âşık olmak(Deyim) Aşırı derecede sevmek.
 • (Biri, birine) deli divane olmak(Deyim) Aşırı derecede ilgi göstermek.
 • Deli bayrağı açmak(Deyim) Şaka âşık olmak.
 • Deli çıkmak (Deyim) 1) Çıldırmak; 2) Çok sinirlenmek.
 • Deli dana (danalar) gibi dönmek(Deyim) Ne yapacağını bilemeyerek şaşkınca davranmak.
 • Deli deli akanı bura bura tıkarlar(Atasözü) Aşırı ve ölçüsüz davrananlara karşı önleyici, sert tedbirler alınır.
 • Deli deliden hoşlanır, imam ölüden(Atasözü) Kişi, kendisine benzeyen veya yarar sağlayacağı kimseden hoşlanır.
 • Deli deliyi görünce çomağını (değneğini) saklar (gizler)(Atasözü) Saldırgan kimse, kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir.
 • Deli etmek(Deyim) 1) Çılgına çevirmek. 2) Sinirlendirmek; 3) Sağlıklı düşünemeyecek duruma getirmek.
 • Deli gibi(Deyim) Deliye yaraşır davranışta, delicesine.
 • Deli ile çıkma yola, başına getirir bela(Atasözü) Deli, kendisiyle arkadaşlık edenin başına çeşit çeşit dert açar.
 • Deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş(Atasözü) Densiz, budala ev sahibi, konuklarından çok kendini ağırlanacak konuk yerine koyar.
 • Deli kızın çeyizi gibi(Deyim) Bir arada sergilenen ve birbirine yakışmayan (eşya).
 • Deli olmak işten değil(Deyim) Densiz davranışlar, güç durumlar veya duyulan öfke karşısında düşülen çaresizliği anlatan bir söz.
 • Deli pösteki sayar gibi(Deyim) Çok karışık, çok ayrıntılı, sıkıcı bir işle uğraşma.
 • Deli Raziye gibi(Deyim) Delice davranışlarda bulunan (kız veya kadın).
 • Deli saraylı gibi(Deyim) Acayip biçimde giyinen, takıp takıştıran (kimse).
 • Deliden al uslu haberi(Atasözü) Deli, sır saklamasını bilmediği için haberin doğrusu ondan alınır.
 • Deliliğe vurmak(Deyim) Kendini deli gibi göstermek.
 • Deliliği tutmak(Deyim) Delice davranmak.
 • Delinin eline değnek vermek(Deyim) Kötülük yapabilecek bir kimsenin davranışlarını kolaylaştırmak.
 • Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış(Atasözü) Aklı kıt olan kimse, bir kez hoşuna gitmiş olan şeye benzettiği nesneyi, gerçekten ona benzemese de elde etmeye çalışır.
 • Deliye dönmek(Deyim) 1) Çok sevinmek. 2) Çok üzülmek. 3) Çok kızmak.
 • Deliye göre her gün bayram(Atasözü) Her fırsattan yararlanarak bayrammış gibi davrananlara ve her şeyi eğlenceli yönden alanlara söylenen bir söz.
 • Deliye her gün bayram(Atasözü) Her fırsattan yararlanarak bayrammış gibi davrananlara ve her şeyi eğlenceli yönden alanlara söylenen bir söz.
 • Deliye taş atma, başını yarar(Atasözü) Davranışlarında çılgınlık bulunan kimseye dokunma yoksa sana öyle çılgınca saldırır ki yaptığına pişman olursun.
 • Demir ıslanmaz, deli uslanmaz(Atasözü) Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.
 • Düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya(Atasözü) Akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar.
 • Gördün deli, savul geri!(Atasözü) Dengesiz kimselerden uzak durmak gerekir.
 • İki deliye bir uslu koymuşlar(Atasözü) Birbirleriyle anlaşamayan, kavga eden iki kişinin arasını bulacak bir akıllının olması gerekir.
 • Kaçacak delik aramak(Deyim) Korku ile saklanacak yer aramak.
 • Karaya sabun, deliye öğüt neylesin(Atasözü) Özü bozuk olan şey, düzeltme çabalarıyla iyi duruma getirilemez.
 • Ne oldum delisi olmak(Deyim) Ummadığı bir duruma ulaşan kimse çok şımarmak.
 • Oğlum deli malı neylesin, oğlum akıllı malı neylesin(Atasözü) Çocuk akıllı ise babasından mal kalsın diye beklemez, malı kendisi kazanır; akılsızsa babası ne kadar çok mal bırakırsa bıraksın, değerini bilmez ve onu kısa zamanda bitirir.
 • Öfkeden deliye dönmek(Deyim) Fazla sinirlenmek.
 • Parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zor(Atasözü) Elindeki parayı çarçur etmeyip tutmasını bilmek herkesin yapamayacağı zor bir iştir.
 • Sarhoştan, deli bile korkar(Atasözü) Sarhoş olmak delirmekten de beterdir, sarhoş insan kendini denetleyemez, delinin yapmayacağı şeyleri yapar.
 • Taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır(Atasözü) Her nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.

Kaynak:

 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü

Yorum yapın