B Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

* B->1. Batı 2. Bay
* BADET->Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
* BAE->Birleşik Arap Emirlikleri
* bağ.->Bağlaç
* BAĞ-KUR->Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
* BAKB->Batı Afrika Kalkınma Bankası
* BASAGM->Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
* BATO->Batı Afrika Takas Odası
* BAÜ->Balıkesir Üniversitesi
* BAY ÜNİ->Bayburt Üniversitesi
* BBC->İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
* BCG->Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
* Bçvş.->Başçavuş
* BD->Bilim dalı
* BDDK->Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
* BDT->Bağımsız Devletler Topluluğu
* BE->Büyükelçi
* BEÜ->Bitlis Eren Üniversitesi
* BİB->Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
* BİK->Basın İlan Kurumu
* bit. b.->Bitki bilimi
* biy.->Biyoloji
* bk.->Bakınız
* bl->.Bilişim
* Bl->.Bölük
* BM->Birleşmiş Milletler
* BMAEK->Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
* BMÇYT->Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı
* BMEBKT->Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
* BMSKÖ->Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
* BMT->Birleşmiş Milletler Teşkilatı
* BMTKK->Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
* BMYRİ->Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi
* Bn.->Bayan
* Bnb.->Binbaşı
* BOREN->Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
* BOTAŞ->Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
* Böl.->Bölüm
* BRT->Bartın Üniversitesi
* bs.->Baskı, basım
* Bşk.->Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
* BTF->Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
* BTK->Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
* BTÜ->Batman Üniversitesi
* Bul.->Bulvar, bulvarı
* Bulg.->Bulgarca
* BÜ->1. Bahçeşehir Üniversitesi 2. Başkent Üniversitesi 3. Bilecik Üniversitesi 4. Bingöl Üniversitesi 5. Boğaziçi Üniversitesi 6. Bozok Üniversitesi
* BÜMKO->Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
* BVÜ->Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
* BYEGM->Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et