Reşat Nuri Güntekin’den Güzel Sözler


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 10 Mayıs 2020 Kerim Usta

* Dininden sana, bana ne ki Doktor Bey… O, Allah ile kendi arasında bir iş… Benim atı da dereye sokup abdest aldırayım, beline köteği vurup secdeye yatırayım, yemini, suyunu kesip mükemmel oruç tutturayım… însan olmadıktan sonra ibadet etmiş neye yarar ki?… Beş altı yıl evvel burada İlyas Efendi diye bir doktor vardı… Toprağı bol olsun, gâvur muydu, çıfıt mıydı ben de bilemem amma, nice müslümanlardan iyi idi. Başı darda kalana medet ederdi… Hâşâ sümme hâşâ, ben Cenab-ı Hakkın yerinde olsam bu İlyas Efendinin kabrine her gece nur indirirdim. ( Akşam Güneşi adlı eserden alıntı)

* Mesut olmak için de asıl çare budur: Sevdayı dudaklardan öteye bırakmamak, zehir gibi kalbe inmesine meydan vermemek.(Dudaktan Kalbe adlı eserden alıntı )

* İnsan için, her şeyi söylerler… Ne çıkar? Elverir ki, vicdanı temiz olsun…(Damga adlı eserden alıntı )

* Saadeti saklamak, acıyı saklamaktan çok daha güç…(Bir kadın Düşmanı adlı eserden alıntı )

* İnsanlar hiçbir vakit ıstırap çektikleri zamandaki kadar güzel olmuyorlar.(Acımak adlı eserden alıntı )

* Anlaşılan çocuklarla fincan takımları arasında pek fark yoktu. Kırıla kırıla bir tek kaldıkları gibi işe yaramaz oluyorlar, bir köşeye atılıyorlardı.(Yaprak Dökümü adlı eserden alıntı )

* Düşmesini istemeyen, zamana ayak uydurmasını bilmeliydi.(Değirmen adlı eserden alıntı )

* İnsanın en miskini sıkıyı görünce düldül oluyor Yarabbi! (Miskinler tekkesi adlı eserden alıntı )

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir