Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Niccolo Machiavelli, 15. ve 16. yüzyılda yaşamış İtalyan siyasetçi, yazar ve düşünürdür. Devlet, siyaset, iktidar, ahlak ve tarih üzerine eserler vermiştir. En ünlü eseri Prens adlı kitabıdır. Bu kitapta, bir hükümdarın nasıl davranması gerektiğini anlatmıştır. Machiavelli’nin sözleri, günümüzde de etkili ve tartışmalıdır.

Machiavelli’nin Sözlerini, yaşam felsefesinin temel ilkelerini, örneklerini ve sonuçlarını anlatmak için sözleri gruplara ayırdım. Günümüzde de sözleri hala geçerliliğini korumaktadır. İşte bazı Niccolo Machiavelli sözleri:

Siyaset Üzerine Sözleri

 • Amaca ulaşmak için her araç yasal ve ahlakidir.
 • Bir değişim, daima başka bir değişimin oluşumuna zemin hazırlar.
 • Bir yöneticinin zekasını belirlemenin ilk yolu; etrafındaki insanlara bakmaktır.
 • Bir cumhuriyette en tehlikeli şey eskiden kaldırılan yasanın tekrar yürürlüğe konmasıdır.

İktidar Üzerine Sözleri

 • Bir hükümdar hayvan gibi davranabilmelidir. Onun tilki ve aslandan öğreneceği şeyler vardır. Tuzakları sezmek için tilki, kurtları korkutmak için de aslan olmak zorundadır.
 • Zarar vermiş olduğunuz insanlara güvenmeyin.
 • İnsanlar, kişisel menfaatleri devreye girdiği zaman hainleşir.
 • Adalet daima güçlüden yanadır.
 • İnsanlar genel olarak kötüdürler, bu nedenle de her türlü kötülüğü hak ederler.
 • İnsanlar başkalarına en çok korkudan ya da hınç duydukları için zarar verirler.
 • Yapılan iyiliklerin eski kötülükleri unutturduğuna inanan biri kendisini aldatmış olur.

Ahlak Üzerine Sözleri

 • İnsanlara ya iyi davranınız ya da onları ayaklarınızın altında eziniz. Çünkü az incindiklerinde intikam peşine düşebilirler, daha fazlasındaysa bunu akıllarına bile getiremezler.
 • Bir hükümdar gaddar, zalim, cimri ve yalan söylüyor olabilir fakat aynı zamanda bunları yaparken insanlara merhametli, cömert ve sözünün eriymiş gibi görünmelidir ve iktidar daima kötü yanlarını başkalarına yıkmalı iyi olanları kendisine ait gibi göstermelidir.
 • Senin tam karşıtın olan onca insan arasında her zaman ve her şeyde iyi insan örneği olmak istersen kesinlikle yitip gidersin.
 • İlginçtir, sana kusursuz gözüken bir yol felaketin olurken, tam tersine, kusurlu gözüken bir yol sana güven ve esenlik sağlayabilir.

Tarih Üzerine Sözleri

 • Türk iktidarında bulunan Selim, babası Bayezid ve dedesinin çok üstünde işler yapacak gibi görünüyor.
 • İnsanlar sakınmasızca bir işe başladılar mı iyinin tadına bakarken altta yatan zehiri fark etmezler.
 • Bir ülke, kendisine yabancı bir hükümdarın egemenliğine girdiği zaman, o ülkeye yeni bir düzen getirmek isteyen hükümdarın, o ülkenin eski düzenini tamamen yıkması gerekir.

İnsan Doğası Üzerine Sözleri

 • İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki aldatmak isteyen, dilediği kadar ahmağı kolayca bulur.
 • İnsanlar bugüne geçmişten çok daha fazla düşkündürler ve o günü kendilerine uygun bulurlarsa kapılıp giderler, başka şey de düşünmezler.
 • İnsanlar başkalarına en çok korkudan ya da hınç duydukları için zarar verirler.
 • İnsanlar genel olarak kötüdürler, bu nedenle de her türlü kötülüğü hak ederler.Tamam, devam ediyorum.

Savaş Üzerine Sözleri

 • Kişi savaştan kaçınmak için asla bir karışıklığın sürmesine izin vermemelidir; çünkü savaştan kaçamazsın, kendi zararına ertelersin.
 • Romalılar savaştan asla kaçmamışlardır. Çünkü biliyorlardı ki Yunanlılarla Yunanistan’da savaşmazlarsa İtalya’da savaşacaklardı.
 • Savaşta en önemli şey, düşmanın gücünü kırmaktır. Bu, ya onun ordusunu yok ederek, ya onun ülkesini işgal ederek, ya da onun müttefiklerini ayırarak yapılabilir.
 • Savaşta en büyük hata, düşmanın ne yapacağını tahmin etmeye çalışmaktır. Bu, savaşı kendi planlarına göre değil, düşmanın planlarına göre yapmak demektir.
 • Savaşın en iyi yolu, barışı sağlamaktır. Bu, ya düşmanı tamamen yok ederek, ya onunla uzlaşarak, ya da ona boyun eğerek yapılabilir.

Barış Üzerine Sözleri

 • Savaşın en iyi yolu, barışı sağlamaktır. Bu, ya düşmanı tamamen yok ederek, ya onunla uzlaşarak, ya da ona boyun eğerek yapılabilir.
 • Barış zamanlarında, hükümdarlar, savaş zamanlarında yapacakları şeyleri düşünmelidirler. Böylece, savaş zamanlarında, barış zamanlarında yaptıkları şeyleri yapabilirler.
 • Barış zamanlarında, hükümdarlar, halkın sevgisini kazanmalı, onlara iyilikler yapmalı, onlara adaletli davranmalıdırlar. Böylece, savaş zamanlarında, halk onlara sadık kalır, onlara yardım eder, onlara direnmez.
 • Barış zamanlarında, hükümdarlar, müttefikler edinmeli, dostluklar kurmalı, antlaşmalar yapmalıdırlar. Böylece, savaş zamanlarında, müttefikler onlara destek olur, dostlar onlara güvenir, antlaşmalar onlara korur.

Din Üzerine Sözleri

 • Din, insanların tanrıya, tanrılara, kutsal varlıklara, kutsal kitaplara, kutsal kurallara, kutsal ritüellere inandıkları, bağlı oldukları, uyguladıkları bir sistemdir.
 • Din, hükümdarın en büyük yardımcısıdır. Çünkü din, halkı korkutur, hükümdara saygı duyurur, hükümdarın emirlerine itaat ettirir.
 • Din, hükümdarın en büyük düşmanıdır. Çünkü din, halkı ayaklandırır, hükümdara karşı gelir, hükümdarın otoritesini sarsar.
 • Din, hükümdarın en büyük destekçisidir. Çünkü din, halkı birleştirir, hükümdara sadık kılar, hükümdarın gücünü artırır.
 • Din, hükümdarın en büyük zayıflığıdır. Çünkü din, halkı bölür, hükümdara ihanet ettirir, hükümdarın gücünü azaltır.\”
 • Din, hükümdarın en büyük fırsatıdır. Çünkü din, halkı etkiler, hükümdara güvenir, hükümdarın isteklerine uyum sağlar.
 • Din, hükümdarın en büyük tehlikesidir. Çünkü din, halkı kışkırtır, hükümdara şüphe duyurur, hükümdarın isteklerine karşı çıkar.

 Özgürlük Üzerine Sözleri

 • Özgürlüğü elde etmenin en iyi yolu, özgürlüğü istemektir. Bu, ya kendi gücünüzle, ya başkalarının gücünü kullanarak, ya da başkalarının gücüne boyun eğerek yapılabilir.
 • Özgürlüğü korumanın en iyi yolu, özgürlüğü paylaşmaktır. Bu, ya halka, ya asillere, ya da her ikisine de özgürlük tanıyarak yapılabilir.
 • Özgürlüğü kaybetmenin en iyi yolu, özgürlüğü kötüye kullanmaktır. Bu, ya özgürlüğü başkalarına zarar vermek için, ya özgürlüğü başkalarına boyun eğmek için, ya da özgürlüğü başkalarına satmak için kullanarak yapılabilir.
 • Özgürlüğü yararlanmanın en iyi yolu, özgürlüğü geliştirmektir. Bu, ya özgürlüğü daha fazla insanla, ya özgürlüğü daha fazla alanda, ya da özgürlüğü daha fazla şekilde uygulayarak yapılabilir.
 • Özgürlüğü zarar vermenin en iyi yolu, özgürlüğü kısıtlamaktır.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Kaynak:

 • Prens, 11. bölüm, 1513
 • Söylevler, 1. bölüm, 1519
 • Floransa Tarihi, 4. bölüm, 1525
 • Savaş Sanatı, 7. bölüm, 1521
 •  Prens, 6. bölüm, 1513
 • Söylevler, 2. bölüm, 1519

Sözler; Machiavelli’nin Prens, Söylevler, Floransa Tarihi, Savaş Sanatı gibi eserlerinden alıntılanmıştır.

Yorum yapın