Efendimiz Hz. Muhammed’in Mucizeleri

Efendimiz Hz. Muhammed'in Mucizeleri

Hazreti Muhammed’in mucizeleri, İslam inancına göre, peygamberliğinin doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından kendisine verilen olağanüstü olaylar ve yeteneklerdir. Bu mucizeler, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde anlatılan birçok farklı olayı içerir. İşte bazı mucizeler:

1. Kur’an-ı Kerim: Muhammed aleyhisselâmın en büyük mucizesi, Kur’an-ı Kerim’dir. Bu kutsal kitap, nazmı ve manasıyla insan sözüne benzemeyen bir güzellik taşır. Bir kelimesinin bile değiştirilmesi, lafzındaki ve manasındaki güzelliği bozar. Kur’an, geçmişte olmuş ve gelecekte olacak gizli şeyleri haber verir. İşitenler ve okuyanlar, tadına doyamazlar. Okuması ve işitmesi, sıkıntıları giderir. İşitenlerin kalplerine dehşet ve korku çöker. İslam düşmanları bile Kur’an’ı dinlemekle yumuşayıp imana gelmişlerdir.

2. Ay’ın İkiye Ayrılması: Muhammed aleyhisselâmın meşhur mucizelerinden biri, ayın ikiye ayrılmasıdır. Kureyş kâfirleri, “Eğer peygamber isen ayı ikiye ayır” demişlerdir. Muhammed aleyhisselâm duâ etti ve Allah ayı ikiye böldü. Yarısı bir dağın, diğer yarısı başka bir dağın üzerinde göründü.

3. Su Mucizesi: Muhammed aleyhisselâm, susuz kaldığı zaman elini suya sokmuş ve suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. Bu mucize Tebük Gazası’nda yetmiş bin kişinin hepsi ve hayvanları için gerçekleşmiştir.

4. Duvarlardan Âmin Sesleri: Muhammed aleyhisselâm, amcası Abbâs’ın evinde dua ederken duvarlardan üç kerre âmin sesi işitilmiştir.

5. Ağacın İtaati: Muhammed aleyhisselâm, uzaktaki bir ağacı çağırmış ve ağaç gelip selam vermiştir.

6. Zehirli Koyun Kebabı: Hayber Gazası’nda önüne zehirlenmiş koyun kebabı konduğunda, Muhammed aleyhisselâmın uyarısıyla kimsenin o zehirli eti yemediği sesi işitilmiştir.

7. Putun İkrarı: Muhammed aleyhisselâm, putun sahibine “Put bana söylerse, iman eder misin?” demiş ve put, “Sen Allah’ın peygamberisin” diyerek iman etmiştir.

8. Minberin Ağlaması: Medine’de minber yapılınca, Muhammed aleyhisselâmın minberden inip direğe sarılmasıyla direkten ağlama sesleri işitilmiştir.

9. Taşların Tesbîhi: Muhammed aleyhisselâmın elindeki çakıl taşları ve yemek parçalarının tesbih ettiği görülmüştür.

10. Geyiğin İkrarı: Muhammed aleyhisselâm, bir geyiği avladığında geyik, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve enneke Resûlullah” diyerek iman etmiştir.

11. Koyunun Diriltilmesi: Câbir bin Abdullah tarafından pişirilen bir koyun, Resûlullah ve Eshâbı tarafından yenildikten sonra, kemikleri toplanıp dua edilmesiyle Allah’ın izniyle diriltildi.

12. Konuşmayan Çocuğun Konuşması: Konuşamayan bir çocuk, Resûlullah’a getirildi ve “Sen Resûlullahsın” dedi. Bu olaydan sonra çocuk ölene kadar konuştu.

13. Kel Çocuğun Saçlarının Çıkması: Bir kadın, kel oğlunu Resûlullah’a getirdi ve Resûlullah’ın duasıyla çocuk şifa buldu, saçları uzamaya başladı.

14. Kör Adamın Gözlerinin Açılması: İki gözü âmâ bir adam, Resûlullah’tan dua etmesini istedi ve yapılan dua sonrasında gözleri açıldı.

15. Ebû Tâlib’in Susuzluğunun Giderilmesi: Resûlullah, susuz kalan amcası Ebû Tâlib için yere vurarak su çıkardı ve ona içmesini söyledi.

16. Kuyunun Sularla Dolması: Hudeybiye seferinde, susuz kalan askerler için Resûlullah’ın bir kova su ile abdest alıp dua ettikten sonra kuyunun su ile dolmasını sağladı.

17. Yağmur Duası: Medine’de hutbe okurken, bir adamın isteği üzerine Resûlullah’ın yağmur duası yapması ve hemen yağmurun başlaması.

18. Bal Mucizesi: Bir kadının gönderdiği bal hediyesinin, Resûlullah tarafından kabul edilip boş kabın geri gönderilmesi ve Allah’ın kudretiyle kabın tekrar bal ile dolması.

19. Hurma Bereketi: Ebû Hüreyre’nin Resûlullah’a getirdiği hurmalara dua edilmesi ve bu hurmaların bereketlenerek uzun süre tükenmeden yenilmesi.

20. Geleceğin Müjdelenmesi: Kisrâ ve Kayser’in memleketlerinin müslümanların eline geçeceğinin ve hazinelerinin Allah yolunda dağıtılacağının müjdelenmesi.

21. Denizden Gazaya Gitme Kehaneti: Ümmî Hirâm isimli kadının denizden gazaya gideceğinin ve Kıbrıs’ta şehit olacağının haber verilmesi.

22. Hz. Muâviye’ye Nasihat: Hz. Muâviye’ye, ümmet üzerine hâkim olursa iyilik yapanlara mükâfat vermesi, kötülük edenleri affetmesi tavsiyesi.

23. Abdullah İbni Abbas’ın Geleceğinin Haber Verilmesi: Abdullah İbni Abbas’ın doğumu sırasında Resûlullah’ın yaptığı dua ve onun gelecekteki önemli rolünün haber verilmesi.

24. Hayır Duaları: Resûlullah’ın Eshâbına yaptığı hayır dualarının kabul olması ve onların faydalarını görmeleri.

25. Hz. Ali’nin Kadılığı: Hz. Ali, kadılık yapmasını bilmediğini söylediğinde, Hazreti Muhammed ona dua etmiş ve Hz. Ali, hak üzere hüküm verebilmiştir.

26. Enes bin Malik’in Bereketi: Hazreti Muhammed’in duasıyla Enes bin Malik’in malı, çocukları artmış ve uzun bir ömür sürmüştür.

27. Nâbiga’nın Dişleri: Hazreti Muhammed, Nâbiga isimli şaire dua etmiş ve o yüz yaşına geldiğinde bile dişleri sağlam kalmıştır.

28. Hz. Fatıma’nın Açlığı: Hz. Fatıma açken, Hazreti Muhammed’in duasıyla yüzü canlanmış ve ölünceye kadar açlık duymamıştır.

29. Yalan Söyleyenin Cezası: Bir kişi yalan söylediğinde, Hazreti Muhammed’in bedduasıyla sağ elini kullanamaz hale gelmiştir.

30. Hüsrev Pervîz’in Sonu: Hazreti Muhammed, Hüsrev Pervîz’in mektubunu parçalaması üzerine dua etmiş ve Hüsrev’in mülkü parçalanmıştır. Hazreti Muhammed’in duası sonucunda, Hüsrev’in oğlu Şiruye tarafından öldürülmüş ve Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, Pers İmparatorluğu müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Böylece Hüsrev’in soyu ve mülkü sona ermiştir.

31. Hakem bin Âs’ın Alayı: Hakem bin Âs, Hazreti Muhammed ile alay ettiğinde, Hazreti Muhammed’in bedduasıyla yüzü oynak kalmıştır.

32. Ebû Cehil’in Korkusu: Ebû Cehil, Hazreti Muhammed’e zarar vermek isterken, gördüğü yılanlar yüzünden kaçmıştır.

33. Ebû Cehil’in Geri Dönüşü: Ebû Cehil, Hazreti Muhammed’e saldırmak isterken, gördüğü melekler yüzünden geri dönmüştür.

34. Dâsür’ün İmanı: Dâsür isimli pehlivan, Hazreti Muhammed’e saldırmak isterken, Hazreti Muhammed’in duasıyla yere düşmüş ve sonra iman etmiştir.

35. Yılanlı Mest: Bir kuş, Hazreti Muhammed’in mestinden bir yılanı çıkarmış ve bu olaydan sonra ayakkabı giyerken silkelemek sünnet olmuştur.

36. Enes bin Malik’in Mendili: Enes bin Malik’in mendili, Hazreti Muhammed’in yüzünü sildiği için asla yanmamış ve her zaman temiz kalmıştır.

37. Selmân-ı Fârisî’nin Azadı: Selmân-ı Fârisî, Hazreti Muhammed’in duasıyla azad edilmiş ve hurma ağaçları hemen meyve vermeye başlamıştır.

38. Şeytanın Sözü: Hazreti Muhammed, namazını bozmak isteyen şeytanı yakalamış ve ondan bir daha gelmemesi için söz almıştır.

39. Tufeyl’in Nuru: Tufeyl, Hazreti Muhammed’den bir alâmet istemiş ve iki kaşı arasında bir nur parlamıştır.

40. Âmir bin Füheyre’nin Şehadeti: Âmir bin Füheyre, şehit edildiğinde, melekler tarafından göğe kaldırılmıştır.

41. Elçilerin Dilleri: Hazreti Muhammed’in elçileri, gittikleri yerlerin dillerini Allah’ın kudretiyle anlayıp, konuşmaya başlamışlardır.

42. Ebû Katâde’nin Gözü: Ebû Katâde’nin gözü çıktığında, Hazreti Muhammed’in duasıyla yerine konmuş ve daha iyi görmeye başlamıştır.

43. Hz. Ali’nin Gözleri: Hz. Ali’nin göz ağrısı, Hazreti Muhammed’in duasıyla iyileşmiş ve Hayber kapısını açmıştır.

43. Hz. Ali’nin Kalkanı: Hz. Ali, savaşta kalkanı olmadığı için Resûlullah’a gelip yardım istemişti. Resûlullah, Hz. Ali’nin kalkanını önce sağa, sonra sola kaldırarak, onunla hem kendisini hem de Hz. Ali’yi korudu.

44. Kuşların İkrarı: Hazreti Muhammed, kuşlara dua etmiş ve onlar da “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve enneke Resûlullah” diyerek iman etmişlerdir.

45. Köpeğin İkrarı: Hazreti Muhammed, bir köpeğe dua etmiş ve köpek, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve enneke Resûlullah” diyerek iman etmiştir.

46. Kur’an’ın İyileştirici Gücü: Hastalanan Eshâb, Kur’an okunarak şifa bulmuşlardır.

47. Kur’an’ın İşitilmesi: Hazreti Muhammed’in okuduğu Kur’an, insanlar tarafından işitilmiş ve etkilenmiştir.

48. Kur’an’ın Taşlarla Konuşması: Hazreti Muhammed, Taif’te taşlarla konuşmuş ve onlar da “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve enneke Resûlullah” demişlerdir.

49. Kur’an’ın İşitilmesi: Hazreti Muhammed’in okuduğu Kur’an, insanlar tarafından işitilmiş ve etkilenmiştir.

50. Kur’an’ın Taşlarla Konuşması: Hazreti Muhammed, Taif’te taşlarla konuşmuş ve onlar da “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve enneke Resûlullah” demişlerdir.

Bu mucizeler, Hazreti Muhammed’in peygamberliğinin ve Allah’ın kudretinin göstergeleri olarak kabul edilir ve İslam inancında önemli bir yer tutarlar.

Kaynaklar:

(1) Mucize nedir ve çeşitleri nelerdir? Hz. Peygamber’in ne tür mucizeleri ….
(2) HZ. PEYGAMBERİMİZİN (SAV) MUCİZELERİ – Directorate of Religious …. .
(3) https://www.islamveihsan.com/peygamberimizin-mucizeleri-var-midir
4.[wbcr_html_snippet]: PHP snippets error (not passed the snippet ID)

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin