Coğrafyacı İdrisi Hakkında Bilgi

Coğrafyacı İdrisi Hakkında Bilgi

Coğrafyacı İdrisi

Asıl adı Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. İdrîs eş-Şerîf es-Sebtî es-Sıkıllî olup, İdrîsîler hânedanının kurucusu I. İdrîs’in soyundandır. Coğrafya ve kartografya alanında önemli yapıtları olan coğrafyacılardan biridir. Çoğunlukla İdrisi, Şerîf veya Muhammed el-İdrisi adıyla bilinir.

Hakkındaki araştırmalar sonunda, 493 (1100) yılında Sebte’de (Ceuta) doğduğu, öğrenimini Kurtuba’da (Córdoba) tamamladığı, İspanya ve Kuzey Afrika’da çıktığı uzun seyahatlerden sonra II. Roger’in (1130-1154) ilk yıllarında Sicilya’nın başşehri Palermo’ya yerleştiği ve burada öldüğü tesbit edilmiştir.

Nüzhetü’l-müştâḳ fi’ḥtirâḳı’l-âfâḳ adlı eserinde yedi iklimden her biri onar cüze taksim edilmiş, mukaddimedeki dünya haritasından başka her iklim cüzünün başında da oranın haritası verilmiştir. Dünyayı ekvatorla ikiye ayırmakta ve güney yarım kürenin, sıcaklığından dolayı canlıların yaşamasına elverişli olmadığını söyledikten sonra kuzey yarım küreyi yedi iklim halinde ekvatordan kuzeye doğru incelemekte ve her iklimi batıdan doğuya doğru çeşitli bölgelere ayırmaktadır.

Ayrıca yer çekimini mıknatısın demiri çektiği gibi yerin de cisimleri çektiği ve havadaki cisimlerin yere doğru düşmesinin sebebinin bu olduğu şeklinde açıklaması eserde yer alan önemli hususlar arasındadır. Ortaçağ’da İslâm dünyasında yazılmış yerkürenin genel ve sistematik coğrafyası üzerindeki en kapsamlı çalışmalardan biri olup Avrupa hakkında gerçeğe en yakın bilgileri veren ilk eserdir.

1145’te Kralı II. Roger’in dünya haritalarının yeterli olmadığını, daha iyi bir dünya haritası geliştirmesini istemesiyle kitabının yanında kral için gümüş üzerine işlenmiş dairesel bir dünya haritası hazırlamıştır. Bu haritaya Tabula Rogeriana denir. Ancak Kralın ölümünden sonra çıkan isyanda bu harita isyancılar tarafından parçalanıp bölüşülmüştür.

Eserleri:

  • Nüzhetü’l-müştâḳ fi’ḥtirâḳı’l-âfâḳ.
  • Ünsü’l-mühec ve ravżü’l-fürec (Ravżü’l-fürec ve nüzhetü’l-mühec).

Kaynak:

  • Wikipedia-Muhammad_al-İdrisi
  • İslam Ansiklopeisi -idrisi-serif
  • Resim kaynak: Wikipedia-Muhammad_al-İdrisi

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et