Şair Eşrefoğlu Rûmî Hakkında Bilgi


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 4 Haziran 2020 Kerim Usta

Şair Eşrefoğlu Rûmî Hakkında Bilgi
Asıl adı Abdullah olan Eşrefoğlu Rûmî (1353?-1469), Yunus tarzında şiirleri ile tanınan, ilâhîler yazan bir şair olarak dikkat çeker. Kaynaklarda künyesi Abdullah Rûmî b. Seyyid Ahmed Eşref b. Seyyid Muhammed Süyûfî (Mısrî) şeklinde geçmektedir. İbnü’l-Eşref, Eşrefzâde, Eşref-i Rûmî, Abdullah İznikî ve Abdullah-ı Rûmî adlarıyla da tanınmıştır.

İznik’te doğan Eşrefoğlu Rûmî, ilk öğrenimi burada yaptıktan sonra Bursa’da Çelebi Sultan Mehmed medresesinde okudu. Hacı Bayram-ı Velî’ye bağlanan ve ona on bir yıl hizmet edip dergâha imam olan Rûmî, hocasının kızı ile evlendi. Bayramîlik’i yaymak için İznik’e geldi. Bazı engellerle karşılaşınca Hama’ya Hüseyin Hamavî’nin yanına gitti. Çile çıkardı ve Kadirîlik tarikatını anlatmak üzere İznik’e döndü ve bu tarikatın Eşrefiye kolunu kurdu. Kādirîler arasında Abdülkādir-i Geylânî’den sonra tarikatın ikinci pîri sayılan Eşrefoğlu Rûmî daha hayatta iken büyük bir velî kabul edilmiştir.

Uzun bir ömür sürdü. 1469 yılında vefat eden Eşrefoğlu Rûmî, İznik’te yatmaktadır. Bilinen eserleri, Divan’ı ile Müzekki’n-Nüfûs’dur. Eserlerinde açık ve anlaşılır bir Türkçe kullanan Rûmî’nin akıcı ve gönle hoş gelen, hece ve aruz ile yazdığı şiirleri vardır. Açık ve samimî bir dille kaleme aldığı Müzekki’n-Nüfûs’ı özellikle dînî tasavvufî terimler bakımından da önemli bir eserdir.

* İslam Ansiklopedisi- Eşrefoğlu Rûmî (Yazarlar A. Necla PEKOLCAY, Abdullah UÇMAN)
* Anadolu üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı