Şair Dede Ömer Ruşani Hakkında Bilgi

Şair Dede Ömer Ruşani Hakkında Bilgi
Dede Ömer Ruşeni de Fatih devrinde yaşayan tekke şairlerindendir. Tire kazasının Ruşen köyünden olduğu için Ruşeni lâkabıyla anılmıştır. Öğrenimine memleketinde başlayan Ruşeni, Bursa’da öğrenimini tamamlayınca müderris oldu. Karaman’a ve Bakü’ye gitti. Seyyid Yahya Şirvani’ye bağlandı ve Halvetilik tarikatı içinde yer aldı.

Seyyid Yahya’nın baş halifesi oldu; onun vefatı üzerine Karabağ, Gence ve Tebriz bölgesinde irşat vazifesi yaptı. 1487 yılında Tebriz’de vefat etti.

Halvetilik’te bağlı olan yolu, Ruşenilik şeklinde devam etti. Gençlik çağında âşıkane ve hicve yakın şiirler yazan Ömer Ruşenu’nin şiirleri tarikata girdikten sonra dini ve tasavvufi bir yol tutmuştur. Dili sade olup, akıcı bir üsluba sahiptir

Eserleri:

  • Divan,
  • Âsâr-ıAşk,
  • Ney-nâme,
  • Miskin-nâme,
  • Silsile-nâme,
  • Çoban-nâme,
  • Kalem-nâme,
  • Kıssa-nâme adında mesnevileri vardır.

Kaynak:

  • Anadolu Üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et