Şair Dede Ömer Ruşani Hakkında Bilgi

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 30 Mart 2021 Kerim Usta

Şair Dede Ömer Ruşani Hakkında Bilgi
Dede Ömer Rûşenî de Fatih devrinde yaşayan tekke şairlerindendir. Tire kazasının Ruşen köyünden olduğu için Rûşenî lâkabıyla anılmıştır. Öğrenimine memleketinde başlayan Rûşenî, Bursa’da öğrenimini tamamlayınca müderris oldu. Karaman’a ve Bakü’ye gitti. Seyyid Yahya Şirvânî’ye bağlandı ve Halvetîlik tarikatı içinde yer aldı. Seyyid Yahya’nın baş halifesi oldu; onun vefatı üzerine Karabağ, Gence ve Tebriz bölgesinde irşad vazifesi yaptı. 1487 yılında Tebriz’de vefat etti.

Halvetîlik’te bağlı olan yolu, Rûşenîlik şeklinde devam etti. Gençlik çağında âşıkane ve hicve yakın şiirler yazan Ömer Rûşenî’nin şiirleri tarikata girdikten sonra dinî ve tasavvufî bir yol tutmuştur. Dili sade olup, akıcı bir üsluba sahiptir

Eserleri:

  • Divan,
  • Âsâr-ıAşk,
  • Ney-nâme,
  • Miskin-nâme,
  • Silsile-nâme,
  • Çoban-nâme,
  • Kalem-nâme,
  • Kıssa-nâme adında mesnevileri vardır.

Kaynak:

  • Anadolu Üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Kerim Usta tarafından

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir