Şair Dede Ömer Ruşani Hakkında Bilgi


Son Güncelleme Zamanı:

Şair Dede Ömer Ruşani Hakkında Bilgi
Dede Ömer Rûşenî de Fatih devrinde yaşayan tekke şairlerindendir. Tire kazasının Ruşen köyünden olduğu için Rûşenî lâkabıyla anılmıştır. Öğrenimine memleketinde başlayan Rûşenî, Bursa’da öğrenimini tamamlayınca müderris oldu. Karaman’a ve Bakü’ye gitti. Seyyid Yahya Şirvânî’ye bağlandı ve Halvetîlik tarikatı içinde yer aldı. Seyyid Yahya’nın baş halifesi oldu; onun vefatı üzerine Karabağ, Gence ve Tebriz bölgesinde irşad vazifesi yaptı. 1487 yılında Tebriz’de vefat etti.

Halvetîlik’te bağlı olan yolu, Rûşenîlik şeklinde devam etti. Gençlik çağında âşıkane ve hicve yakın şiirler yazan Ömer Rûşenî’nin şiirleri tarikata girdikten sonra dinî ve tasavvufî bir yol tutmuştur. Dili sade olup, akıcı bir üsluba sahiptir

Eserleri:
* Divan,
* Âsâr-ıAşk,
* Ney-nâme,
* Miskin-nâme,
* Silsile-nâme,
* Çoban-nâme,
* Kalem-nâme,
* Kıssa-nâme adında mesnevileri vardır.

Kaynak:
* Anadolu Üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir