Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Mayıs 2020 Kerim Usta

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK BOYLARI

1- Abdal-Usta: Türkiye, İran, Türkistan
2- Abakan-HAKAS-Sagay: Bağımsız Devletler Topluluğu-Rusya Federasyonu
3- Ahiska-Mesket-Saka-İskit:Kafkasya, Türkistan
4- Altay:Bdt
5- Avşar-Afşar: Türkiye, İran
6- Azeri: Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Türkiye
7- Başkurt-Başkır-Başgort: Bdt
8- Balkar-Balkır-Bolkar-Malkar: Kafkasya, İdil

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

9- Baraba:Bdt
10- Barak: Türkiye, Suriye, Türkistan
11- Bayat: Türkiye, Türkistan
12- Bekdik-Çayan: Türkiye, Suriye, Türkistan
13- Çepni: Türkiye, Türkistan
14- Çuvaş: Bdt
15- Besirman-Busurman-Utmurt: Türkiye, Sibirya, Kırgızeli
16- Evci: Türkiye, Türkistan
17- Gagauz-Gökoğuz: Moldova, Ukrayna Balkanlar, Tırakya, Türkiye
18- Halaç-Kalaç: Afganistan, İran, Türkiye, Türkistan
19- Karakoyunlu:Türkiye, İran, Irak, Türkistan
20- Kaçar: İran, Türkiye, Türkistan
21- Karakalpak: Özbekistan, Türkistan
22- Karapapak: Kafkasya, Türkiye, Türkistan
23- Karaçay: Kafkasya, Türkiye
24- Karaîm-Karay: Ukrayna, Litvanya, Türkiye
25- Karakas-Karakaş-Kaş-Kaşgar: Bdt, Türkistan
26- Kaşgay-Kaşkay: İran, Türkistan
27- Kazak: Türkistan, İdil

28- Kırgız: Türkistan, İdil, Moğolistan
29- Kırımçak-Kıreşin-Kıpçak: Bdt, İdil
30- Kumuk- Kumık: Kafkasya
31- Kuman (Pomak)- Kumandı-Kun : Balkanlar, Trakya, Türkistan
32- Manav- Anav-Yerli: Türkistan- Türkiye
33- Mîşer: Türkistan
34- Nogay – Mangıt – Kundur: Kafkasya
35- Özbek: Türkistan, Afganistan
36- Peçenek: Balkanlar, Trakya, Türkiye
37- Saha-Yakut: Bdt, Sibirya
38- Salar-Hui-Dungan-Dolgan: Doğu Türkistan, Çin
39- Şor-Kemer -Tura-Turan: Bdt, Türkiye
40- Tatar: Kırım, Kazan- Tataristan, İdil, Sibirya, Türkiye
41- Tahtacı: Türkiye, Türkistan
42- Teleüt-Telengit-Talas-Tîele-Çu: Türkistan
43- Terekeme-Terek: Kafkasya, Türkiye
44- Tuva-Sayan-Tuba-Tofa-Kızıl: Bdt-İdîl
45- Torbeş-Törböt:Makedonya, Kosova, Bdt, Sibirya
46- Türkmen; Türkistan, İran, Irak, Suriye, Kafkasya, Bdt, Sibirya,Türkiye
47- Uygur-Tarançi: Doğu Türkistan-Çin, Batı Türkistan, Bdt,Sibirya
48- Yörük- Aydınlı-Karluk-Türkeş-Onoklar- Kanglı (Horzum)-Oğuz (Karakeçili) ; Türkiye,Balkanlar, Kıbrıs, Suriye, Türkistan, Trakya, Afganistan

TÜRK BOY ADLARININ, GÜNLÜK DİLDE KULLANILAN ANLAMLARI:

Altay: Kırmızı tonlu at yavrusu veya dağ adı olarak Aladağ şeklinde, anlamında.
Abakan: Yünlü giysi veya büyük kız kardeş, aba, abla
Abdal: Ahmak, çıkarını bilmeyen, derviş
Balkar-Balkır-Bolkar: Yaşadıkları bölgenin dağlık ve karlı olması nedeniyle Bolkarlı, çok kar yağan yer
Balkan: Sık ağaçlık yer, çalılık, fundalık
Bayındır: İmarlı, düzenli, gelişmiş
Bayat: Eskimiş, tazeliğini yitirmiş, kart, bozulmaya başlamış.
Büğdüz: Bükmek, eğmek, düzmek, düzelltmek, kesip düzeltmek.
Çakal: Kavgacı, saldırgan, bir tür yırtıcı hayvan.
Çavuldur: Çavmak; yana doğru gitmek
Döğer: Dayak, sopa atar
Gagauz: Gaga, kuşibiği, Uz; uz gitmek
Göktürk: Gök, mavirenk, daha gök; olmamış, ham, yeşil
Hayta: Yaramazlık yapan
Halaç-Kalaç: Yünü yayla atıp kabartan, paskırtan. Kalaç, kalıp bekleyen ve kapıyı açan. Gitmeyip aç kalan
Hazar: Hazağar, sanırım, belki
Kınık: Kın; bıçak kabı
Kanglı: Kagnılı; Atarabası olan, Gangan; araba
Karluk: Karlı; üstü başıkarlı, karlık, karla örtülü, kar yığını
Kıpçak: Kapçak; bir şeyin kabı, dışı, kapçığı
Kuman: Kum; Çok küçük taş parçacıkları, An; Farsça çoğul eki
Kazak: Karı sözü dinlemeyen, başına buyruk erkek
Kızık: Kızgın, sinirli
Kırgız: Kırdagezen, Kır: Yazı, yaban, bozkır, ak, beyaz. Gız; Kız, bayan
Kaçar: Zoru görünce geri dönüp gider, işi yarım bırakıp ayrılır.
Karaçay: Karasu, rengi koyu olan akarsu
Karakalpak: Siyah renkli başlık, şapka
Kırım: Kırıma uğramış, kıran girmiş, kırılmış; salgın hastalık sonucu topluca ölmüş veya topluca öldürülmüşler. Kırım yapmak; indirim, iskonto, fiyatı aşağı indirmek.
Karkın: Kargın; toplanmış, karmış, şişmiş, Kargı; deynek, sopa, sırık
Karapapak: Papak; başlık, kalpak, börk
Mesket: Misket; yuvarlak cam bilye, kokulu (misket) elma
Özbek: Öz; su, pınar, akarsu, batak. Bek; pek; çok, sert, bekçi ve bey
Peçenek: Peçe; yüzörtüsü, peçeli, İranda giyilen bir başlık adı. Kepenek kelimesi gibi olabilir.
Salar: Bırakır, koyuverir
Saka: Sucu, bir kuş cinsi
Şor: Şorlaşmak; biraraya toplanıp sohbet etmek, kürelenmek.
Türkmen: Türkmaned; Türke benzeyen, Men; ben (Azeri lehçesinde)
Tatar: Atlı posta
Terekeme: Terek; raf, dolap gözü, Terakime (Arapça ve Farsçada); Türkler, Etrak (Arapça); Türk
Uygur: Uygar, medeni, şehirli. Uygurlar yerleşik hayata geçip şehirleşen ilk Türk boyudur.
Yakut-Saha: Kıymetli bir taş cinsi. Saha; Düzlük, alan, boşluk, Futbol sahası gibi.
Yazır: Yaz; ser, dağıt, Yazı yaz, Sofrayı yazı ver, kur, yazı, yaban, bozkır.
Yörük: Yürüyen, gezen, göçebe hayvancı

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir