Günümüzde Türk Boyları ve Anlamları

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK BOYLARI

 • Abdal-Usta: Türkiye, İran, Türkistan
 • Abakan-HAKAS-Sagay: Bağımsız Devletler Topluluğu-Rusya Federasyonu
 • Ahiska-Mesket-Saka-İskit: Kafkasya, Türkistan
 • Altay: Bağımsız Devletler Topluluğu
 • Avşar-Afşar: Türkiye, İran
 • Azeri: Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Türkiye
 • Başkurt-Başkır-Başgort: Bdt
 • Balkar-Balkır-Bolkar-Malkar: Kafkasya, İdil
 • Baraba: Bağımsız Devletler Topluluğu
 • Barak: Türkiye, Suriye, Türkistan
 • Bayat: Türkiye, Türkistan
 • Bekdik-Çayan: Türkiye, Suriye, Türkistan
 • Çepni: Türkiye, Türkistan
 • Çuvaş: Bağımsız Devletler Topluluğu
 • Besirman-Busurman-Utmurt: Türkiye, Sibirya, Kırgızeli
 •  Evci: Türkiye, Türkistan
 • Gagauz-Gökoğuz: Moldova, Ukrayna Balkanlar, Trakya, Türkiye
 • Halaç-Kalaç: Afganistan, İran, Türkiye, Türkistan
 • Karakoyunlu: Türkiye, İran, Irak, Türkistan
 • Kaçar: İran, Türkiye, Türkistan
 • Karakalpak: Özbekistan, Türkistan
 • Karapapak: Kafkasya, Türkiye, Türkistan
 • Karaçay: Kafkasya, Türkiye
 • Karaîm-Karay: Ukrayna, Litvanya, Türkiye
 • Karakas-Karakaş-Kaş-Kaşgar: Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkistan
 • Kaşgay-Kaşkay: İran, Türkistan
 • Kazak: Türkistan, İdil
 • Kırgız: Türkistan, İdil, Moğolistan
 • Kırımçak-Kıreşin-Kıpçak: Bağımsız Devletler Topluluğu, İdil
 • Kumuk- Kumık: Kafkasya
 • Kuman (Pomak)- Kumandı-Kun : Balkanlar, Trakya, Türkistan
 • Manav- Anav-Yerli: Türkistan- Türkiye
 • Mîşer: Türkistan
 • Nogay – Mangıt – Kundur: Kafkasya
 • Özbek: Türkistan, Afganistan
 • Peçenek: Balkanlar, Trakya, Türkiye
 • Saha-Yakut: Bağımsız Devletler Topluluğu, Sibirya
 • Salar-Hui-Dungan-Dolgan: Doğu Türkistan, Çin
 • Şor-Kemer -Tura-Turan: Bağımsız Devletler Topluluğu, Türkiye
 • Tatar: Kırım, Kazan- Tataristan, İdil, Sibirya, Türkiye
 • Tahtacı: Türkiye, Türkistan
 • Teleüt-Telengit-Talas-Tîele-Çu: Türkistan
 • Terekeme-Terek: Kafkasya, Türkiye
 • Tuva-Sayan-Tuba-Tofa-Kızıl: Bağımsız Devletler Topluluğu-İdîl
 • Torbeş-Törböt: Makedonya, Kosova, Bağımsız Devletler Topluluğu, Sibirya
 • Türkmen: Türkistan, İran, Irak, Suriye, Kafkasya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Sibirya, Türkiye
 • Uygur-Tarançi: Doğu Türkistan-Çin, Batı Türkistan, Bağımsız Devletler Topluluğu, Sibirya
 • Yörük: Aydınlı-Karluk-Türkeş-Onoklar- Kanglı (Horzum)-Oğuz (Karakeçili) ; Türkiye, Balkanlar, Kıbrıs, Suriye, Türkistan, Trakya, Afganistan

TÜRK BOY ADLARININ, GÜNLÜK DİLDE KULLANILAN ANLAMLARI:

 • Altay: Kırmızı tonlu at yavrusu veya dağ adı olarak Aladağ şeklinde, anlamında.
 • Abakan: Yünlü giysi veya büyük kız kardeş, aba, abla
 • Abdal: Ahmak, çıkarını bilmeyen, derviş
 • Balkar-Balkır-Bolkar: Yaşadıkları bölgenin dağlık ve karlı olması nedeniyle Bolkarlı, çok kar yağan yer
 • Balkan: Sık ağaçlık yer, çalılık, fundalık
 • Bayındır: İmarlı, düzenli, gelişmiş
 • Bayat: Eskimiş, tazeliğini yitirmiş, kart, bozulmaya başlamış.
 • Büğdüz: Bükmek, eğmek, düzmek, düzeltmek, kesip düzeltmek.
 • Çakal: Kavgacı, saldırgan, bir tür yırtıcı hayvan.
 • Çavuldur: Çavmak; yana doğru gitmek
 • Döğer: Dayak, sopa atar
 • Gagauz: Gaga, kuşibiği, Uz; uz gitmek
 • Göktürk: Gök, mavi renk, daha gök; olmamış, ham, yeşil
 • Hayta: Yaramazlık yapan
 • Halaç-Kalaç: Yünü yayla atıp kabartan, paskırtan, Kalaç, kalıp bekleyen ve kapıyı açan. Gitmeyip aç kalan
 • Hazar: Hazağar, sanırım, belki
 • Kınık: Kın; bıçak kabı
 • Kanglı: Kagnılı; Atarabası olan, Gangan; araba
 • Karluk: Karlı; üstü başıkarlı, karlık, karla örtülü, kar yığını
 • Kıpçak: Kapçak; bir şeyin kabı, dışı, kapçığı
 • Kuman: Kum; Çok küçük taş parçacıkları, An; Farsça çoğul eki
 • Kazak: Karı sözü dinlemeyen, başına buyruk erkek
 • Kızık: Kızgın, sinirli
 • Kırgız: Kırdagezen, Kır: Yazı, yaban, bozkır, ak, beyaz. Gız; Kız, bayan
 • Kaçar: Zoru görünce geri dönüp gider, işi yarım bırakıp ayrılır.
 • Karaçay: Karasu, rengi koyu olan akarsu
 • Karakalpak: Siyah renkli başlık, şapka
 • Kırım: Kırıma uğramış, kıran girmiş, kırılmış; salgın hastalık sonucu topluca ölmüş veya topluca öldürülmüşler. Kırım yapmak; indirim, iskonto, fiyatı aşağı indirmek.
 • Karkın: Kargın; toplanmış, karmış, şişmiş, Kargı; deynek, sopa, sırık
 • Karapapak: Papak; başlık, kalpak, börk
 • Mesket: Misket; yuvarlak cam bilye, kokulu (misket) elma
 • Özbek: Öz; su, pınar, akarsu, batak. Bek; pek; çok, sert, bekçi ve bey
 • Peçenek: Peçe; yüzörtüsü, peçeli, İranda giyilen bir başlık adı. Kepenek kelimesi gibi olabilir.
 • Salar: Bırakır, koyuverir
 • Saka: Sucu, bir kuş cinsi
 • Şor: Şorlaşmak; bir araya toplanıp sohbet etmek, kürelenmek.
 • Türkmen: Türkmaned; Türke benzeyen, Men; ben (Azeri lehçesinde)
 • Tatar: Atlı posta
 • Terekeme: Terek; raf, dolap gözü, Terakime (Arapça ve Farsçada); Türkler, Etrak (Arapça); Türk
 • Uygur: Uygar, medeni, şehirli. Uygurlar yerleşik hayata geçip şehirleşen ilk Türk boyudur.
 • Yakut-Saha: Kıymetli bir taş cinsi. Saha; Düzlük, alan, boşluk, Futbol sahası gibi.
 • Yazır: Yaz; ser, dağıt, Yazı yaz, Sofrayı yazı ver, kur, yazı, yaban, bozkır.
 • Yörük: Yürüyen, gezen, göçebe hayvancı

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin