Meme Kanseri Dünyada İlk Sıraya Yerleşti.

Meme Kanseri Dünyada İlk Sıraya Yerleşti.

DSÖ(WHO) uzmanlarına göre, 2021 Dünya Kanser Günü arifesinde küresel kanser manzarası değişiyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından Aralık 2020’de yayınlanan istatistiklere göre meme kanseri, dünyanın en çok teşhis edilen kanseri olan akciğer kanserini geride bıraktı.

Bu nedenle, Dünya Kanser Günü’nde, DSÖ, 2021’de başlayacak olan yeni bir küresel meme kanseri girişimi oluşturmak için bir dizi istişarenin ilkine ev sahipliği yapacak. Örgüt, meme sağlığını teşvik ederek, zamanında kanser teşhis edtmeyi ve kaliteli bakıma erişimi sağlayarak meme kanserinden ölümleri azaltmayı hedeflemektedir.

DSÖ ve kanser topluluğu, göğüs kanserini ele almak ve bireyleri, toplulukları ve sağlık sistemlerini zorlayan küresel olarak artan kanser yüküne yanıt vermek için yenilenmiş bir aciliyetle yanıt veriyor.

Geçtiğimiz yirmi yılda, kanser teşhisi konan toplam insan sayısı; 2000’de tahmini olarak 10 milyon iken, 2020’de 19.3 milyona neredeyse iki katına çıktı. Bugün, dünya çapında her 5 kişiden biri yaşamları boyunca kansere yakalanacak. Öngörüler, kanser teşhisi konan kişilerin sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını ve 2040 yılında 2020’ye kıyasla yaklaşık %50 daha yüksek olacağını gösteriyor.

Kanserden ölenlerin sayısı da 2000’de 6,2 milyondan 2020’de 10 milyona yükseldi. Her altı ölümden birden fazlası kanserden kaynaklanıyor. Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve zararlı alkol kullanımı gibi yaşam tarzındaki değişikliklerin tümü artan kanser yüküne katkıda bulunuyor.

Geç teşhis ve tedaviye erişim eksikliği COVID-19 pandemisi ile şiddetlendi

COVID-19 salgını, ileri evre tanı ve tedaviye erişim eksikliği sorunlarını daha da kötüleştirdi. Bunlar her yerde rastlanmakta, ancak özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde daha çok meydana gelmektedir. Hizmetlerin kesintiye uğraması sorunu ile başa çıkmak zorunda kalmanın yanı sıra, kanserle yaşayan insanlar da ciddi COVID-19 hastalığı ve ölüm riski daha yüksek seviyede olduğu belirtilmektedir.

2020’de yapılan bir DSÖ(WHO) araştırması, pandemi sırasında ankete katılan ülkelerin% 40’ından fazlasında kanser tedavisinin kesintiye uğradığını gösterdi. Anketin bulguları, tanıda gecikmelerin yaygın olduğunu, tedaviye ara verme ve tedaviden vazgeçmenin önemli ölçüde arttığını gösteren yayınlanmış çalışmalarla desteklenmiştir. Bu arada, klinik araştırma kayıt ve araştırma çıktısı azaldı.

Dünya Kanser Günü

“Yapabilirim ve yapacağım” sloganıyla Dünya Kanser Günü, aynı zamanda DSÖ’nün rahim ağzı kanseri ve çocukluk çağı kanseri gibi diğer önemli küresel kanser programlarına bağlılığını göstermek için bir fırsattır.

Bir halk sağlığı sorunu olarak rahim ağzı kanserinin ortadan kaldırılmasını hızlandırmaya yönelik Küresel stratejinin ve bununla ilgili amaç ve hedeflerin 2020 yılında Dünya Sağlık Asamblesi tarafından benimsenmesi, rahim ağzı kanseri çabalarına ilave bir ivme kazandırmıştır.

Kanser aynı zamanda çocuklar ve ergenler için önde gelen bir ölüm nedenidir ve her yıl tahminen 400.000 çocuğa kanser teşhisi kondu. 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Kanseri Günü’nde DSÖ, politika yapıcılar ve program yöneticileri için çocukluk kanser programlarının güçlendirilmesi konusunda bir “nasıl yapılır” kılavuzu yayınlayacak…

Erken teşhis edilirse ve uygun şekilde tedavi edilirse meme, rahim ağzı ve çocukluk çağı kanserlerinin hepsinin iyileşme şansı yüksektir. Bu Dünya Kanser Günü, DSÖ, hem kanseri önleme ve kontrol etme hem de nerede yaşarlarsa yaşasınlar ve koşulları ne olursa olsun kanserle yaşayan tüm insanlara destek sağlama amaçlanmaktadır.

Kaynak:

  • WHO-Dünya Sağlık Örgütü

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin