Mimar Sinan’ın Eserleri

Mimar Sinan'ın Eserleri

Toplam 365 eseri biz yazarken yorulduk, o yaparken yorulmamış… Büyük bir mimar olduğunu eserleri okurken daha da iyi anlayacaksınız. Allah razı olsun.

Mimar Sinan’ın Eserleri

Camiler

 • İstanbul Süleymâniye Câmii,
 • İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
 • Haseki Hürrem Câmii,
 • Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı’da),
 • Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
 • Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
 • Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
 • Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
 • Mehmed Paşa (Sokullu) Câmii (Kadırga Limanında),
 • İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
 • Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
 • Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
 • Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
 • Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
 • Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
 • Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
 • Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
 • Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
 • Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
 • Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
 • Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
 • Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
 • Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
 • Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
 • Zâl Mahmûd Paşa Câmii (Eyüp’te),
 • Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
 • Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
 • Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
 • Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
 • Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
 • Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
 • Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
 • Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
 • Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
 • Mihrimah Sultan Câmii (Üsküdar’da, iskelede),
 • Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
 • Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
 • İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
 • Çoban Mustafa Paşa Câmii (Geğbüze’de),
 • Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
 • Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
 • Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
 • Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
 • Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
 • Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
 • Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
 • Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
 • Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
 • Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
 • Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
 • Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
 • Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden
 • yaptırılması,
 • Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
 • Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
 • Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
 • Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
 • Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
 • Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
 • Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
 • Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
 • Sultan Selim Câmii (Edirne’de),
 • Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
 • Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
 • Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
 • Semiz Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
 • Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
 • Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
 • Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
 • Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
 • Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
 • FerhadPaşa Câmii (Çatalca’da),
 • Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
 • Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
 • Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
 • Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
 • Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
 • Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
 • Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
 • Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

Medreseler

 • Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
 • Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
 • Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
 • Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
 • Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
 • Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul’da),
 • Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
 • Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 • Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
 • Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 • Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
 • MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
 • MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
 • Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
 • Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 • Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
 • Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
 • İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 • Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
 • İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
 • Kasım Paşa Medresesi,
 • Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
 • Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Geğbüze’de),
 • Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
 • İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
 • Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
 • Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
 • Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
 • Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
 • Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
 • Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
 • Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
 • Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
 • Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
 • Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
 • Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
 • Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
 • Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
 • Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
 • Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 • Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
 • Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
 • Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
 • Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
 • Karcı Süleyman Bey Medresesi,
 • Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
 • Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
 • Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 • Kirmasti Medresesi,
 • Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
 • Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
 • Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
 • Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
 • Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
 • Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

Dârülkurrâlar

 • SultanSüleymanHanDârülkurrâası (İstanbul’da),
 • Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da),
 • Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),
 • Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 • Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),
 • Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 • Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

Türbeler

 • Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
 • Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
 • SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
 • Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
 • ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
 • Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
 • Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 • MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da),
 • Çocukları için inşâ ettiği türbe,
 • Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 • Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
 • Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 • Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
 • Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),
 • Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),
 • HayreddinPaşa Türbesi (Beşiktaş’ta),
 • Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),
 • Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 • Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da,
 • Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).
İmâretler

 • SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
 • Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),
 • Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),
 • Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),
 • SultanSelim İmâreti (Karapınar’da),
 • SultanSüleymân İmâreti (Şam’da),
 • Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),
 • SultanSüleymân İmâreti (Çorlu’da),
 • Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 • Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 • Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),
 • Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),
 • Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),
 • MehmedPaşa İmâreti (Burgaz’da),
 • MehmedPaşa İmâreti (Hafsa’da),
 • Mustafa Paşa İmâreti (Geğbüze’de),
 • MehmedPaşa İmâreti (Bosna’da).

Dârüşşifâlar

 • SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),
 • Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),
 • Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

Su Yolları Kemerleri

 • Bend Kemeri (Kağıthâne’de),
 • Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),
 • Muglava Kemeri (Kemerburgaz’da),
 • Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),
 • Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).

Köprüler

 • Büyükçekmece Köprüsü,
 • Silivri Köprüsü,
 • Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
 • Sokullu MehmedPaşa Köprüsü (Tekirdağ’da),
 • Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),
 • Kapıağası Köprüsü (Harâmidere’de),
 • MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),
 • Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna’da, Vişigrad kasabasında).

Kervansaraylar

 • Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
 • Kervansaray (Büyükçekmece’de),
 • RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
 • KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),
 • Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),
 • Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),
 • Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),
 • Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),
 • RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde),
 • Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
 • MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da),
 • Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),
 • RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de),
 • Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),
 • İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

Saraylar

 • Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
 • Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
 • Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
 • Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),
 • Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),
 • İbrâhim Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 • Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),
 • Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),
 • Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),
 • İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
 • Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),
 • Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),
 • MehmedPaşa Sarayı (Kadırga’da),
 • Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
 • MehmedPaşa Sarayı (Üsküdar’da),
 • Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),
 • Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 • Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 • Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 • Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),
 • Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 • AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 • Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
 • Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
 • SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 • Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşa’da),
 • Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),
 • MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),
 • Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
 • Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
 • AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında),
 • AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),
 • AhmedPaşa Sarayı (Eyüp’te),
 • Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te),
 • MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
 • Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da),
 • Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

Mahzenler

 • Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
 • Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
 • Anbar (sarayda),
 • Anbar (Has Bahçe Yalısında),
 • Mutbak ve kiler (sarayda),
 • Mahzen (Unkapanı’nda),
 • İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
 • Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

Hamamlar

 • SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da),
 • Sultan Süleymân Hamamı (Kefe’de),
 • Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),
 • Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
 • Haseki SultanHamamı (Ayasofya yakınında),
 • Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),
 • Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
 • Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da),
 • Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da),
 • Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),
 • Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da),
 • Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 • MehmedPaşa Hamamı (Galata’da),
 • MehmedPaşa Hamamı (Edine’de),
 • Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 • İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),
 • Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),
 • Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),
 • Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),
 • Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),
 • Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),
 • Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
 • Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),
 • Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
 • Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),
 • Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),
 • Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),
 • Hamam (Çatalca’da),
 • RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da),
 • Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),
 • Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),
 • Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 • Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),
 • Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),
 • Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 • İskender Paşa Hamamı,
 • Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),
 • Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),
 • Beykoz Hamamı,
 • Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
 • Hamam (Eyüp’te),
 • Dere Hamamı (Eyüp’te),
 • Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),
 • Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de),
 • HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de),
 • Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),
 • Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),
 • Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da) olmak üzere

Toplam 365 eseri vardır.

Yorum yapın