Ormanların Faydaları Nelerdir?

Ormanların Faydaları

Ormanların Faydaları

Ormanlar, yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için çok önemli bir yere sahiptir. Ormanlar, insan ve doğa için sağladığı faydalar açısından, dünyanın en önemli doğal kaynaklarından biridir.

Ormanların başlıca faydaları şunlardır:

Oksijen kaynağı: Ormanlar, fotosentez yoluyla havadan karbondioksiti alarak oksijen üretir. Dünyadaki oksijenin yaklaşık %20’si ormanlardan sağlanır. Oksijen, insan ve diğer canlılar için yaşamsal bir öneme sahiptir.

 • İklimi düzenleme: Ormanlar, havadaki karbondioksit miktarını azaltarak iklimi düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca, ormanlar yağmur oluşumuna katkıda bulunur. Ormanlar, sera gazlarının atmosferde birikmesini önleyerek küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
 • Toprağı koruma: Ormanlardaki ağaçların kökleri, toprağı erozyona karşı korur. Ayrıca, ormanlar toprağın su tutma kapasitesini artırır. Ormanlar, toprağın verimliliğini ve üretkenliğini korumaya yardımcı olur.
 • Doğal afetleri önleme: Ormanlar, sel ve heyelan gibi doğal afetlerin şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Ormanlar, rüzgarın hızını ve yönünü değiştirerek, sel ve heyelan riskini azaltır.
 • Biyolojik çeşitliliği koruma: Ormanlar, çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Ormanlar, bu türlerin neslinin tükenmesini önlemeye yardımcı olur. Ormanlar, biyolojik çeşitliliğin korunması için gereklidir.
 • Ekonomik katkı: Ormanlar, kereste, odun kömürü, mantar, bal gibi ürünlerden elde edilen ekonomik kazançlar sağlar. Ormanlar, istihdam ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunur.

Ormanlar, insan ve doğa için çok önemli bir yere sahiptir. Ormanların korunması ve çoğaltılması, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam için gereklidir.

Dünyadaki Orman Varlığı

Dünyadaki toplam ormanlık alan yaklaşık 4 milyar hektardır. Bu alan, dünya kara alanının yaklaşık %31’ini kapsamaktadır. Ormanların %52’si Kuzey Yarımküre’de, %48’i ise Güney Yarımküre’de yer almaktadır.

Dünyadaki ormanların dağılımı, iklim, toprak ve jeolojik koşullar gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Tropikal ormanlar, dünyanın en verimli ormanlarıdır. Bu ormanlar, yağmurlu iklimin hakim olduğu bölgelerde yer alır. Tropikal ormanlar, çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar.

Kuzey Yarımküre’de, iğne yapraklı ormanlar yaygın olarak görülür. Bu ormanlar, soğuk iklimin hakim olduğu bölgelerde yer alır. İğne yapraklı ormanlar, sert iklim koşullarına dayanıklı ağaç türlerinden oluşur.

Yaz mevsimi kurak geçen bölgelerde, yaprak döken ormanlar yaygın olarak görülür. Bu ormanlar, ilkbaharda yapraklarını açar ve sonbaharda yapraklarını döker. Yaprak döken ormanlar, çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar.

Türkiye’deki Orman Varlığı

Türkiye’nin ormanlık alan miktarı 21,7 milyon hektardır. Bu alan, Türkiye kara alanının yaklaşık %27,7’sini kapsamaktadır. Türkiye’deki ormanların %62’si iğne yapraklı, %38’i ise yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır.

Türkiye’deki ormanlar, ülkenin iklimi ve coğrafi özellikleri bakımından çeşitlilik göstermektedir. Karadeniz Bölgesi’nde, gür ormanlar yaygın olarak görülür. Bu ormanlar, yazları serin ve yağışlı, kışları ılık ve kar yağışlı bir iklime sahiptir. Akdeniz Bölgesi’nde, kızılçam ve zeytin gibi ağaç türleri yaygın olarak görülür. Bu ormanlar, sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. İç Anadolu Bölgesi’nde, bozkır ve orman karışımı bir bitki örtüsü hakimdir. Bu bölge, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı bir iklime sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, iğne yapraklı ormanlar yaygın olarak görülür. Bu bölge, soğuk ve kar yağışlı bir iklime sahiptir.

Ormanların Korunması

Ormanlar, insan ve doğa için çok önemli bir yere sahip olduğundan, korunması gerekmektedir. Ormanların korunması için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Orman tahribatının önlenmesi: Ormanların tahrip edilmesi, ormanların yok olmasına ve çevrenin zarar görmesine neden olur. Orman tahribatının önlenmesi için, ormanların korunması ve yasaların uygulanması gerekmektedir.
 • Ormanların geliştirilmesi: Ormanların geliştirilmesi, ormanların verimliliğinin ve üretkenliğinin artmasına yardımcı olur. Ormanların geliştirilmesi için, ormanların bakımı ve yenilenmesi çalışmaları yapılmalıdır.
 • Orman bilincinin artırılması: Ormanların öneminin ve korunmasının gerekliliğinin halka anlatılması, ormanların korunmasına katkıda bulunur. Orman bilincinin artırılması için, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Ormanların Korunması İçin Yapılabilecekler

 • Ormanların korunması için, yerel halkın katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Yerel halkın katılımı, ormanların korunması için daha etkili olacaktır.
 • Ormanların ekonomik değerinin anlaşılması için çalışmalar yapılmalıdır. Ormanların, sadece oksijen kaynağı değil, aynı zamanda ekonomik bir değer olduğu anlaşılmalıdır.
 • Ormanların korunması için, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, ormanların korunmasına katkıda bulunacaktır.

Ormanların Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri

Ormanlar, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 2023 yılı itibarıyla, Türkiye’nin ormanlık alanı 21,7 milyon hektardır. Bu alan, Türkiye kara alanının yaklaşık %27,7’sini kapsamaktadır.

Ormanlar, Türkiye ekonomisine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur:

 • Ekonomik katkı: Ormanlar, kereste, odun kömürü, mantar, bal gibi ürünlerden elde edilen ekonomik kazançlar sağlar. 2023 yılında, ormancılık sektörü Türkiye ekonomisine 19 milyar dolarlık bir katkı sağlamıştır. Bu, Türkiye’nin toplam ihracatının %2,8’ine denk gelmektedir.
 • İş istihdamı: Ormancılık sektörü, Türkiye’de yaklaşık 300.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu, Türkiye’nin toplam istihdamının yaklaşık %0,5’ine denk gelmektedir.

Kaynaklar:

 • FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), State of the World’s Forests 2023
 • World Resources Institute, Global Forest Watch
 • Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Ormancılık İstatistikleri 2023
 • Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılık Sektör Raporu 2023
 • Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat İstatistikleri 2023

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Yorum yapın