Altın Levhalar ve Mormonizm’in Yayılışı

Altın Levhalar ve Mormonizm'in Yayılışı

Mormonluk, Joseph Smith, Jr. tarafından 1830’da kurulan ve İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) ile ilişkili bir dini harekettir. Mormonizm, bu kilisenin geleneksel ve kültürel unsurlarını, inançlarını ve uygulamalarını ifade eder.

Mormonluk, Mormon Kitabı’ndan türetilen bir terimdir ve Smith’in ilk takipçilerine bu kitaba dayanarak Mormon denilmiştir. Kilisenin ortaya çıkışı, Batı New York’ta 1820’lerde, İkinci Büyük Uyanış olarak bilinen dini bir heyecan döneminde gerçekleşmiştir. Joseph Smith, bir meleğin kendisine göründüğünü ve Amerika kıtasında yaşamış kişiler tarafından yazılan ve daha sonra gömülen Altın Levhalar’ın yerini gösterdiğini iddia etmiştir. Smith, bu levhaları Tanrı’nın yardımıyla İngilizceye çevirdiğini ve bunların Mormon Kitabı’nı oluşturduğunu belirtmiştir.

Mormon teolojisi, geleneksel Hristiyan üçlü birlik anlayışından farklıdır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un üç ayrı varlık olduğuna, ancak eylemde bir bütün olarak “Tek Tanrı” olduklarına inanırlar. Mormonlar, kendilerini Hristiyan olarak tanımlar ve İsa Mesih inancının yeni ve en doğru karşılığı olduğunu düşünürler.

Türkiye’de de Mormonlar bulunmakta ve İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin faaliyetleri devam etmektedir.
Mormon Kitabı, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ne mensup inananlar tarafından kutsal kabul edilen bir metindir. Yaklaşık olarak MÖ 2200’den MS 421’e kadar Amerika’da yaşamış eski peygamberlerin yazılarını içerdiğine inanılır.

Kitap, Joseph Smith tarafından Mart 1830’da ilk kez yayımlanmıştır ve Altın Levhalar’dan çevrilmiştir. Bu levhaların, melek Moroni tarafından Smith’e gösterildiği ve onun tarafından İngilizceye çevrildiği iddia edilir. Mormon Kitabı, Nefililer ve Lamanlılar adlı iki büyük topluluğun tarihini, bu topluluklar arasındaki peygamberlerin kayıtlarını ve kehanetlerini anlatır.

Kitap, dört ana bölümden oluşur:

  • Nefi Levhaları: Temel konuları ve öğütleri içerir.
  • Mormon Levhaları: Mormon’un ve oğlu Moroni’nin eklemeleriyle tarihsel kayıtları içerir.
  • Eter Levhaları: Yaredlilerin tarihini anlatır.
    Pirinç Levhaları: Lehi halkının Kudüs’ten getirdiği ve eski olayları anlatan levhalardır.

Mormon Kitabı, Kutsal Kitap ile karşılaştırıldığında, Amerika kıtasında yaşamış eski halklarla Tanrı’nın ilişkilerinin bir kaydı olarak görülür ve İsa Mesih’in Sevindirici Haberi’nin tamamını içerdiği düşünülür. Ancak, birçok Hristiyan mezhebi bu kitabı kabul etmez ve Yeni Ahit’e bir ekleme olarak görür.

Kaynaklar:

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin