Din ve Dünyeviliğin Sınırları: Sekülerite Nedir?

Din ve Dünyeviliğin Sınırları: Sekülerite Nedir?

Sekülerite, dinle ilişkisiz veya dine karşı tarafsız olma durumunu ifade eder. Latince ‘saecularis‘ kelimesinden türetilmiş bu terim, “dünyevi” veya “geçici” anlamına gelir ve özellikle devlet ile dinin ayrı olması veya bir dine bağlı ya da karşı olmama anlamını taşır.

Sekülerite, günlük yaşamın dinsel olmayan yönlerini kapsar. Örneğin, yemek yemek, içmek ve banyo yapmak gibi işler dünyevi kabul edilirken, ibadet etmek ve dinsel tavsiyelere uymak gibi eylemler dinsel işler olarak görülür. Ancak, bazı dinsel geleneklerde yemek yemek ve banyo yapmak gibi eylemler de ibadetin bir parçası olarak kabul edilebilir.

Sekülerizm ise, seküleritenin devlet kurumları ve kuruluşlarının dinsel kurumlardan, dinsel inanışlardan ve dinsel rütbe veya konum taşıyan kişilerden ayrı ve bağımsız bulunmasıdır. Bu, ABD’deki devlet üniversitelerinin çoğunun seküler kurumlar olması gibi durumları içerir.

Sekülerizm, ateizm ile karıştırılmamalıdır. Sekülerizm, din ve devlet kurumlarının birbirinden ayrı olmasını savunurken, Allah’a inanmama durumudur. Sekülerizm, devletin dinsel kurumlardan kesin bir biçimde ayrı olmasını ve farklı din ve inanışlardan olan kişilerin kanun önünde eşit olarak değerlendirilmesini savunur.

Sekülerleşme ise, toplumun dini yapılardan uzaklaşarak dünya işlerine odaklandığı bir durumu ifade eder. Bu, dini teolojinin öğütlediği gibi insanların ahireti düşünerek yaşamak yerine, günlük hayatlarını iyileştirmeye çalışmaları anlamına gelir. Sekülerleşme, devletin dini yapılardan uzaklaşmasını savunan laikliğin bir adım ötesidir ve toplumun dini meseleler yerine dünya hayatına odaklanması gerektiğini savunur.

Bu kavramlar, modern devletlerin yapısını ve toplumların din ile ilişkisini anlamak için önemlidir. Sekülerizm ve sekülerleşme, dini özgürlükler ve bireysel haklar açısından da önem taşır ve bu kavramlar birçok ülkenin anayasal yapısında ve hukuk sistemlerinde yer alır.

Kerim Yarınıneli/Kerimusta.com

Kaynaklar:

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et