Ağırlık Ölçü Birimleri Simgeleri

Son Güncelleme Zamanı:

Ağırlık Ölçü Birimleri Simgeleri

Evrensel olarak kullanılan ağırlık ölçü birimlerinin kısaltılmış simge harfleri aşağıda verilmiştir.

Atomik ağırlık: u,
Carat: CD,
Centigram: cg,
Decigram: dg,
Dekagram: dag,
Exagram: Eg,
Femtogram: fg,
Gigagram: Gg,
Gram: g,
Hectogram: hg,
Kilogram: kg,
Megagram: Mg,
Mikrogram: µg,
Miligram: mg,
Nanogram: ng,
Ounce: oz,
Petagram: Pg,
Picogram: pg,
Pound: lb,
Quintal: q
Teragram: Tg,
Ton: t,

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir