Ornitoloji Nedir?Ornitolog ve Ornitoloji

Orniloji Nedir? Ornitolog ve Ornitoloji Hakkında Bilgi

Ornitoloji “Kuş bilimi” olarak anlamı olan bu kelime dilimize Fransızca “ornithologie” kelimesinden girmiştir. Kuş bilimi ile uğraşan insanlara ise “ornitolog” adı verilir. Zoolojinin alt dalıdır. Yeryüzünde 10.000’e kuş türünü ornitologlar tarafından izlenirler. Bu amaçla kuşların çeşitliliklerinin tespiti, üremeleri, kışlamaları, göç yolları gibi birçok veri için araştırma yaparlar. Bu veriler rapor haline getirilir ve arşivlenerek bilgi isteyen kurum veya kamuoyu bilgilendirilir. Ornitoloji çalışma alan örnekleri;

  • Belli bir tür ya da tür grubuna yönelik taksonomik, moleküler, ekolojik ve davranışsal araştırmalar,
  • Belli bir saha ya da bölgeyle ilgili tür bileşimi, dağılımı ve haritalama çalışmaları,
  • Tür ya da türlerin doğal sistemlerdeki rol ve önemine yönelik saha ve laboratuvarda gözlem ve deneyler,
  • Mevsimsel göçlerin türlere göre zaman, yoğunluk, oryantasyonu ile ilgili çalışmalar,
  • Nesli tehlikede türlerin ya da yaşam alanlarının saptanması, değerlendirilmesi ve koruma öncelik ve stratejilerinin belirlenmesi

Kaynaklar:

  • Türk dil Kurumu Sözlüğü
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • tr.wikipedia-org-wiki-Kuş_bilimi

Yorum yapın