Ahzükabz Hakkında Bilgiler

Ahzükabz Hakkında Bilgiler

Ahzükabz: “Para tahsili yapmaya yetkili olma, kendine mal etme” anlamındadır.

Vekaletname  işlemlerinde ,Resmi dairelerde ve bankalarda karşımıza çıkan bu kelime aslında “Ahz: Kabul etme, tutma” ve “Kabz: Tahsil etme, teslim alma” kelimelerinden oluşmuştur. Bu nedenle deyim olarak kabul edilebilir. “Ahzükabz” olarak birleşik veya “Abz ü kabz” olarak kullanılmaktadır. Ahz u kabz yetkisi almış bir vekil, yetki veren kişinin adına bir şeyi kabul etme, elinde tutma  veya teslim alma işlemlerini yapabilir.

 

Yorum yapın