Kara Kedi ve Uğursuzluk

Kara Kedi ve Uğursuzluk

Kara Kedi ve Uğursuzluk

Günümüzde, kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine dair inanış, hala bazı toplumlarda yaygın olarak devam etmektedir. Ancak, bu inancın bilimsel bir temeli yoktur. Kara kediler, diğer kedilerle aynı şekilde sevimli ve şefkatli hayvanlardır.

Kara kedilere yönelik önyargıyı azaltmak için, bu inancın kökenlerini ve bilimsel temelinin olmadığının anlaşılması önemlidir. Ayrıca, kara kedilerin sevimli ve şefkatli hayvanlar olduğunun da gösterilmesi önemlidir.

İslam dininde, kediler temiz ve saygı duyulan hayvanlar olarak kabul edilir. Hz. Muhammed’in bir kedi beslediği ve kedilere karşı sevgi dolu olduğu bilinmektedir. Müezza,  peygamberiz Hazreti  Muhammed’in kedisidir. Muhammed, Uhud seferinde önlerine yavrusunu emziren siyah-beyaz bir Habeş kedisi çıkınca askerin güzergâhını değiştirmiş; dönüşte de bu kediyi sahiplenerek Müezza adını vermişti.

İslam’da kara kedilere karşı özel bir ayrım yapılmaz. Kara kediler de diğer kedilerle aynı şekilde temiz ve saygı duyulan hayvanlar olarak kabul edilir. Kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine dair inancın İslam’da bir yeri yoktur.

Kara Kediler Neden Uğursuzluk Getirdiğine İnanılır?

Bu konun neden kaynaklandığı konusunda ise gerilere giderek araştırabiliriz. Kara kedinin uğursuzluk getirmesine yönelik öyküler milattan önce 3000’li yıllara dayanır. Eski Mısırlılar döneminde kedi kutsal bir varlık/yaratık olarak görülürdü. Hatta bugünün tam tersine siyah kedilerin ulu birer tanrıça olduğu kabul edilmişti. Eski Mısırlılar kediler konusunda o kadar ileri gitmişlerdi ki kedilerin hastalıkları ve kedilerin ölümden koruyabilmek için kanunlar dahi yapılmıştı.

Cadılık ve büyücülük ile uğraşanların peşine düşmüş din tüccarları cadıları yakalayabilmek için kedi besleyen yalnız kadın ve ihtiyarları gözüne kestirmiş ve özellikle siyah kedi besleyen kişiler için akla hayale gelmeyecek hikayeler uydurarak bunu halk arasında yaymıştır.

Kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine dair inanış, Orta Çağ Avrupa’sından günümüze kadar uzanan bir batıl inançtır. Bu inancın kökenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, birkaç olası açıklama vardır.

Siyah Renk

Orta Çağ Avrupa’sında, siyah renk genellikle kötülük ve ölümle ilişkilendirilirdi. Bu nedenle, siyah renkli kara kediler de karanlık ve gizemli olarak görülüyordu. Kara kedilerin siyah renkleri, onları cadıların ve şeytanın sembolleri olarak görülmesine neden oldu.

Ölülerle İlişkilendirme

Kelt mitolojisinde, Kedi Sith adı verilen bir kedi türü, yeni ölenlerin ruhlarını çalan bir yaratıktı. Orta Çağ Avrupa’sında, kara kediler Kedi Sith ile ilişkilendirilmeye başladı. Bu nedenle, kara kedilerin ölüm ve kötü şansla ilişkilendirildiği düşünülmeye başlandı.

Cadı Avı

Orta Çağ’da, cadılık suçu oldukça ciddi bir suçtu ve cadılıkla suçlanan kişiler idam ediliyordu. Cadı avı sırasında, kara kediler cadıların sembolü olarak görüldü ve birçok kara kedi katledildi. Bu katliamlar, kara kedilere olan olumsuz algının güçlenmesine neden oldu.

Sonuç

Kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine dair inancın, karanlık ve gizemli olan her şeyin kötü olarak görüldüğü Orta Çağ Avrupa’sında, kara kedilerin siyah renkleri, ölülerle ilişkilendirilmeleri ve cadı avı döneminde cadıların sembolü olarak görülmeleri gibi faktörlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Bu inancın, Orta Çağ Avrupa’sında, karanlık ve gizemli olan her şeyin kötü olarak görüldüğü bir kültürel ortamda, insanların kara kedilerin siyah renklerini, ölülerle ilişkilendirilmelerini ve cadı avı döneminde cadıların sembolü olarak görülmelerini, kara kedilerin kötü ruhlara sahip olduğuna dair bir kanıt olarak görmelerinden kaynaklanmış olabileceği de öne sürülebilir.

Sadece kediler değil, siyah renkli tüm canlılar insanlarda gizem ve ürperti getirdiği de bir gerçektir. Örneğin dünyada hiç olmayan siyah aslanı sanal ortamda güç sembolü olarak gösterenler çoğunluktadır.

Kara kediler sanıldığı gibi uğursuz  veya gizemli hayvanlar değildir. Aksine sevimli ve şefkatli hayvanlardır. Lütfen onlara diğer kediler gibi davranmayı unutmayız.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

 

Yorum yapın