Fotokimya Hakkında Bilgi

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 1 Nisan 2021 Kerim Usta

Fotokimya Hakkında Bilgi
Fotokimya Fransızca photo + Arapça kīmyā kelimelerinden türemiştir.Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim, fotoşimi olarak anlamı vardır.rahatlıkla Fotokimya’ya “Işığın soğurulmasından meydana gelen kimyasal değişimlerdir” diyebiliriz. Fotokimyayı başlatan ışımaya aktinik ışıma denir. Aktinik ışıma bir küreye tüm yönlerden ulaşan ışımanın toplamını ifade eder. Aktinik ışıma mevsime,güne ve saate göre değişim gösterir. Moloküllerle ortam arasında ki enerji alışverişi sonrası ise kaçınılmaz olarak ısı ve yeniden ışıma ile flüoresans veya fosforesans diye adlandırılan olaylar meydana gelir.

Meterolojide Radyasyonun yutulması, emilmesi ve yayılması konularıyla ilgilenen kimyasal tepkimeler bilimi olarak tarif edilmektedir. Meteorolojide bu tür tepkimeler, ozon oluşumu için oksijen yutulmasında olduğu gibi daha çok yukarı atmosfer tabakalarında gerçekleşir. Belli atmosferik kirlenmelerde de atmosferin yere yakın seviyelerinde bu tür tepkimeler görülür.

Yaşadığımız atmosferdeki meydana gelen tepkimeler aslında fotokimya tepkimeleri olarak önemli bir yer tutar. Bir çok serbest kökün oluşmasına ve tepkin türlerin ortaya çıkmasını sağlar. Birçok önemli grubun atmosferde kalış zamanlarını etkiler.

Bir molekülün enerji soğurması için o molekülün yapısında bir üst enerji seviyesi olup gelen foton enerjisinin, bu üst enerji seviyesi ile alt seviyedeki enerji farkına eşit olması gerekir. Bu durumda küçük moleküller daha küçük dalga boylu soğurlar.

Meteroloji de Radyasyonun yutulması, emilmesi ve yayılması konularıyla ilgilenen kimyasal tepkimeler bilimi olarak tarif edilmektedir. Meteorolojide bu tür tepkimeler, ozon oluşumu için oksijen yutulmasında olduğu gibi daha çok yukarı atmosfer tabakalarında gerçekleşir. Belli atmosferik kirlenmelerde de atmosferin yere yakın seviyelerinde bu tür tepkimeler görülür.

Fotokimyasal reaksiyonlara örnekler

 • Fotosentez
 • İnsanlarda güneş ışığı ile D vitamini sentezi.
 • Bio-ışıldama
 • Birçok maddenin bozulmadan korunması.
 • Fotodinamik tedavi
 • Mikroelektronik bileşen üretiminde kullanılan ışığa dirençli teknolojiler.
 • Görme fizyolojisinde rodopsinin fotokimyasal reaksiyonu.
 • Artemisinin, sıtma önleyici ilaç olarak fotokimyasal üretimi.

Kaynak:

 • Muhendisbeyinler. net
 • Türk dil Kurumu
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir