Ağacın Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar

Ağacın Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar - Atasözünün Anlamı

Ağacın Meyvesi Olunca Başını Aşağı Salar

Bu atasözünün anlaşılabilmesi için meyveli ve meyvesiz ağaçları karşılaştırmak gerekir. Meyvesiz ağaç dalları yukarıya doğru yükselirken, meyveli ağaçların dallarının ise meyvelerin ağırlığı sebebiyle  aşağı doğru sarktığını görürüz. Atalarımız doğada gördükleri bu tür  olayları kişisel gelişim için bir çok defalar örnek almışlardır.

Bilgili, kültürlü, olgun kişiler ve aile büyükleri meyveli ağaca benzetilmişlerdir. Bu kişiler yılların getirdiği bilgi,kültür ve erdem ile olgunlaşarak zamanla hoşgörülü birer insan haline gelirler. Kibir ve gururu bir kenara bırakarak herkese adaletli olmaya çalışırlar. Bu mütevazi ve alçak gönüllü insanların davranışları etrafındaki insanlar tarafından sevgi ve saygı ile karşılanır.

Yorum yapın