Köy Atasözü ve Deyimleri

Yayımlanma tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Köy Atasözü ve Deyimleri

* Abdalın dostluğu köy görününceye kadar(Atasözü)
Çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.

* Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar(Atasözü)
Doğru olmakla birlikte başkalarının işine gelmeyen sözleri söyleyenlerin sevilmediğini anlatan bir söz.

* Dokuz köyden kovulmuş(Deyim)
Geçimsizliği veya başka davranışları yüzünden birçok yerden atılmış.

* Eski köye yeni âdet getirmek(Deyim)
Alışılmamış, yadırganan bir yeniliği yapmaya kalkışmak.

* Evli evine, köylü köyüne(Atasözü)
Artık dağılalım, herkes evine, işine gitsin.

* Görünen dağın (köyün) uzağı olmaz(Atasözü)
Bir durumun nasıl sonuçlanacağı belli olduktan sonra bu sonuç çok geçmeden gerçekleşir.

* Görünen köy kılavuz istemez(Atasözü)
Ne kadar gizlense de gerçekler ortadadır.

* Horozu çok olan köyde sabah geç olur(Atasözü)
Karışanı çok olan işlerden sonuç güç alınır.

* Keyif benim, köy Mehmet Ağa’nın(Atasözü)
Hiçbir şeyi tasa etmiyorum, işlerim yolunda.

* Köpeksiz köy bulmuş da çomaksız (değneksiz) geziyor(Atasözü)
Kendisine engel olacak, karşı çıkacak kimse olmadığı için istediği gibi davranıyor.

* Köpeksiz sürüye (köye) kurt girer (iner)(Atasözü)
Koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer.

* Köylü, misafir kabul etmeyiz demez, konacak konak yoktur der(Atasözü)
Kişi bir işi yapmak istemezse doğrudan doğruya yapmam demez de birtakım gerekçeler ileri sürerek bunu gerçekleştirmenin olanağı bulunmadığını söyler.

* Köylünün kahve cezvesi karaca amma sürece(Atasözü)
Köylünün kahve cezvesi gösterişsizdir ama konukları ağırlamak için sürekli olarak kaynar.

* Kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, huyunu değiştirmez(Atasözü)
Kötü kimse yer yurt değiştirse de kötü huylarını değiştirmez.

* Küçük köyün büyük ağası(Deyim)
Büyüklük taslayanlar için söylenen bir söz.

* Ölümden öte köy yoktur(Atasözü)
Her insan bir gün öleceğini bilmeli, sonu gelmez istekler peşinde koşmamalı, davranışlarını, işlerini bu bilinçle düzene koymalıdır.

* Tahtalıköyü boylamak(Deyim)
ölmek.

* Yetişemediğin köyün alt tarafında (beri yanında) yat(Atasözü)
Yapmak istediğiniz şeyi eksiksiz olarak başaramıyorsanız kendinizi boş yere zorlamayıp yapabildiğiniz kadarıyla yetinmeniz gerekir.

Kaynak:
Türk Dil Kurumu Sözlüğü

Kerim Usta tarafından yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir