Şair Haliloğlu Yahya Burgazi Hakkında Bilgi

Şair Haliloğlu Yahya Burgazi Hakkında Bilgi

Haliloğlu Yahya Burgazi

Asıl adı Yahyâ b. Halîl b. Çoban el-Burgazî’dir. 12. yüzyıl sonu ve 13.yüzyıl başlarında yaşadığı tahmin edilen Haliloğlu Yahya Burgazi hakkında tam bir bilgi yoktur.

Fütüvvetnâme adıyla bilinen ünlü eserinin bir bölümünde yirmili yaşlarda ders aldığı Antalyalı Hoca’dan ve burada okuma ve yazmayı hızlıca sökmesinden bahsetmektedir. Eserine kaynak olan kitapları ise o tarihlerde Frenklerin İskenderiye’yi kuşatması sebebiyle, Frenklerden satın aldığından bahsetmektedir.

Genel olarak fütüvvetnâmelerin içeriğine bakılacak olursa, fütüvvet kavramının temeli tasavvufa dayandığı için bu tür eserlerin hepsinde tasavvufî nitelik ağır basar. Genellikle fütüvvet anlayışı Hz. Âdem’den başlayarak Hz. Muhammed de dahil olmak üzere bütün büyük peygamberlerin vasıflarıyla izah edilmiştir. 13. yüzyıldan itibaren özellikle Ahîlik kurumu içinde yazılan fütüvvetnâmelerde bu kavramın birtakım menkıbevî rivayetlerde Hz. Ali’ye dayandırılmasına özen gösterilmiştir.

Kaynak:

  • BURGAZİ FÜTÜVVETNAMESİ’NİN TRAVNİK NÜSHASI ÜZERİNE NOTLAR- Kaan YILMAZ (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 8/3 2019 s. 1313-1336)
  • İslam Ansiklopedisi -futuvvetname (913 cil sayfa 264-265)

Bir yanıt yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et