Türkçe’mizde J ile Biten Kelimeler ve Anlamları

Türkçemizde J ile Biten Kelimeler ve Anlamları

Türkçe’mizde J ile Biten Kelimeler ve Anlamları

Günümüzde sıkça duyduğumuz veya farkında olmadan kullandığımız sonu J harfi ile biten kelimeleri sizler için anlamlarıyla birlikte sıraladım. Bazı kelimelerin tek kelime olarak karşılığı olmasa da bir çok yabancı kelimenin Türkçe karşılıklarını göreceksiniz. Örneğin “Viraj” kelimesi yerine “Dönemeç” kelimesinin kullanılması daha güzel bence…

Türk Dil Kurumu’na göre dilimizde sonu j harfi ile biten kelimeleri harf sırasına göre aşağıda bulabilirsiniz.

 • Ambalaj: Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plastik vb. malzeme.
 • Arbitraj: Ara kazanç.
 • Arpej: Bir akort oluşturan seslerin birbiri arkasından çalınması.
 • Avantaj: Üstünlük, kazanım, yarar, spor Teniste eşitliğin bozulması için alınan ilk puan.
 • Averaj: Ortalama, spor Sayı farkı.
 • Bagaj: Yolcu yükü, yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yer, Otomobillerin yük konulabilen, genellikle arkada olan bölümleri.
 • Balotaj: Adaylardan hiçbirinin gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması.
 • Bandaj: Sargı ile sarma, bağ, sargı.
 • Baraj: Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme amacıyla akarsu üzerine yapılan bent, spor Futbol veya hentbolda serbest atışı yapacak oyuncunun önünde karşı takım oyuncularının yan yana dizilip oluşturdukları set, herhangi bir alanda başarıyı tespit etmek için gerekli olan şart.
 • Bej: Sarıya çalan açık kahverengi, bu renkte olan.
 • Blokaj: Bloke etme işi, Bir şeyin hareketine engel olma, hareketini durdurma, sivri taşların toprak zemine dikine çakılarak üzerine beton dökülmesiyle yapılan dolgu, ticaret Bankacılıkta bir varlığın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafından kullanılamaması durumu
 •  Bobinaj: Bir filmi veya mıknatıslı kuşağı bir makaradan başka bir makaraya sarma
 • Bombaj: Gaz yapan mikroorganizmalar sonucu konserve kutularının altında veya üstünde oluşan şişkinlik.
 • Boykotaj: Boykot etme işi
 • Debriyaj: Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan düzenek, Bu düzeneği işletmeye yarayan ayaklık
 • Degaj: Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması, degajman
 • Deşarj: Boşalma, rahatlama
 • Dezavantaj: Avantajlı olmama durumu
 • Diyalaj: Piroksen cinsinden, doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatı
 • Dozaj: Doz, bir birleşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi, düzem
 • Drenaj: Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama, yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma
 • Dublaj: Seslendirme, yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilmesi işi, voleybolda blok yapan arkadaşının arkasında bıraktığı boşluğu doldurma
 • Enfraruj: Kızılötesi
 • Espiyonaj: Casusluk
 • Estampaj: Metal, tahta vb. üzerine resim basma, çoğaltma yöntemi
 • Falanj: Eski Yunanlarda, özellikle Makedonya yayalarının çekirdeğini oluşturan mızraklı alay, bazı ülkelerde yarı askerî, siyasi kuruluş
 • Fotomontaj: Bir konu üzerindeki eksik bölümleri tamamlamak veya daha çok konuyu bir araya toplamak için birkaç fotoğrafın birleştirilmesi
 • Garaj: Otomobil vb. taşıtların konulduğu üstü örtülü yer, arabalık, otomobillerin bakım ve onarımının yapıldığı yer, toplu taşıma ve nakliye araçlarına hareket ve varış noktası olarak belediyelerce ayrılan yer
 • Gramaj: Ekmek ve kâğıt için ağırlık ölçüsü
 • Guaj: Bir tür zamklı, mat sulu boya
 • İmaj: İmge
 • Kabotaj: Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi
 • Kadraj: Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma
 • Kalibraj: Ayarlama
 • Kamuflaj: Gizleme
 • Kolaj: Kesyap
 • Kolej: Öğretim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren okul, bazı meslek okullarına verilen ad
 • Korsaj: Küçük, kısa korse
 • Kortej: Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, Alay
 • Kromaj: Metal yüzeyleri kromla kaplama işlemi, bu işlemle kaplanmış yer
 • Kürtaj: Döl yatağının içini kazıyıp cenini alma işi
 • Lavaj: Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama, bir organı su vererek yıkayıp temizleme
 • Makyaj: Yüzü güzelleştirmek için boyama, yüz boyama, yüz bakımı, iyi görüntü sağlamak, belli bir tipi yaratmak veya yalnızca bazı düzeltmeler yapmak için oyuncunun yüzünde ve başka organlarında yapılan boyama ve değişimler
 • Manej: At eğitimi, bu eğitimin yapıldığı yer,binicilik gösterilerinin tümü
 • Marj: Yazılmış veya basılı bir kâğıdın kenarında bırakılmış boşluk, pay
 • Markaj: Tutma
 • Masaj: Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi, ovma, ovuşturma
 • Mesaj: Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri, ileti, yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce
 • Metraj: Metre olarak uzunluk, Metre ile ölçme
 • Mizanpaj: Sayfalama
 • Modelaj: Oylumlama
 • Montaj: Kurgu, bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte
 • Mulaj: Bir şeyin bal mumu, alçı vb. bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü, bu işlemler sonunda elde edilen kalıp
 • Nikelaj: Metal bir yüzeyi nikelle kaplama işi, nikel kaplanmış metal, metal üzerine nikelle yapılmış kaplama
 • Oberj: Şehir merkezinin dışında sade, basit kurulmuş konaklama yeri
 • Pasaj: İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı, yazının veya eserin bir bölümü, parça
 • Patinaj: Buz pateni, yolun kaygan olması dolayısıyla tekerleklerin dönmesine rağmen taşıtın ilerleyememesi
 • Patronaj: Cezaevinden serbest bırakılan suçlunun toplum yaşantısına yeniden uyabilmesini sağlamak amacıyla yapılan yardım çalışması, yönetim, gözetim
 • Perforaj: Delme
 • Peyzaj: Kır resmi, bir yerin doğal görünüşü
 • Pikaj: Bilgisayarda dizilen yazıları milimetrik kartona yapıştırıp düzenleme işi
 • Pilotaj: Bir hava taşıtını yönetme
 • Plaj: Kumsal
 • Polisaj: Dokunmuş kumaşlardaki tarak izlerini yok etmek için bu kumaşları bir bıçaktan geçirme işlemi, Parlaklık verme
 • Pompaj: Pompalama
 • Portbagaj: Otomobil, bisiklet vb. taşıtlarda eşya konacak yer, bagaj
 • Prestij: Saygınlık
 • Puantaj: Bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma, Bir etkinliğin puanla değerlendirilmesi
 • Rafinaj: Arıtım
 • Refüj: Orta kaldırım
 • Rodaj: Alıştırma
 • Röportaj: Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı, radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat
 • Ruj: Türlü renklerde dudak boyası
 • Sabotaj: Baltalama
 • Santrifüj: Merkezkaç, merkezkaç kuvvetten yararlanarak bir karışımın taşıdığı çökebilir ögeleri ayırıp çöktürmekte kullanılan laboratuvar aleti, santrifüjör
 • Silaj: Taze bitkilerin kıyılmış biçiminin bir siloda sıkıştırılarak korumaya ve saklamaya alınması yöntemi
 • Silindiraj: Bir şeyin üzerinden silindir geçirme
 • Solfej: Müzik ezgilerinin nota adları ile ses ve süre değerlerine uygun bir biçimde söylenmesi, notaları değerlerine göre seslendirmeyi amaçlayan müzik çalışması
 • Sondaj: Sondalama, bir durum, bir düşünce ile ilgili olarak yapılan yoklama, araştırma
 • Staj: Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi, bir kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem
 • Stopaj: Ön kesinti
 • Sürmenaj: Sürekli ve aşırı çalışmadan doğan yorgunluk, bitkinlik
 • Sürşarj: Bir sayının, kelimenin yerine geçmek için üzerine başka bir sayı veya kelime basma işi
 • Şantaj: Herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutma
 • Şarj. Yükleme
 • Telesiyej: Kayakçıları veya turistleri sürekli hareket hâlindeki bir kabloya asılı oturma yerlerinde taşıyan bir teleferik türü
 • Tiraj: Baskı sayısı
 • Tonaj: Bir taşıtın alabildiği ton miktarı, bir ticaret gemisinin iç hacminin hesaplanmasıyla bulunan taşıma kapasitesi
 • Trikotaj: Örme işleri
 • Viraj: Dönemeç
 • Voltaj: Gerilim

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et