Evlilik ve Aile Yapısı Grupları

Evlilik ve Aile Yapısı

Evlilik ve Aile Yapısı Grupları

Aile; kan bağıyla başlayıp evlilikle kurulan karı, koca, çocuklar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Evlilikler genellikle iki grup olarak görülür.

 • İçten Evlilik (Endogami) Bu gruptaki bireyler genellikle kendi aile grubundaki üyeler ile evlilik yaparlar. Genellikle bir coğrafya içinde hayat tarzları ve ilişkileri kapalı bir gruptur.
 • Dıştan Evlilik (Egzogami) Sosyal tarihte çok görülen bir evlilik biçimidir. Eşler yabancılardan seçilirler. Bunun  da kendine has kuralları vardır.
 • A kabilesi B ‘den;
 • B kabilesi C’den;
 • C kabilesi D’den;
 • D kabilesi A’dan kız alırlar. Bir erkek ile bir kadın arasında kurulabileceği evliliklere monogami denir. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde bir erkek birden çok kadınla veya tam tersi bir kadın birden çok erkekle evlenebilir. Çok eşli bu tür evliliklere poligami denir. Büyüklüklerine göre aile tipleri iki grupta incelenir. Geniş Aile: En az 3 neslin bir arada bulunduğu bir ailedir. Aile içerisinde herkesin hiyerarşik bir sıralaması vardır.
 • Yaşlı gençten, ergin çocuktan, erkek kadından daha yüksek konumdadır. Konumu en düşük grup ise gelin, damat gibi aileye yeni katılan kişilerdir.
 • Kız çocukları anneye, oğlan çocukları babaya yardım ederler.
 • Aile  bireylerinin evlilikleri ,ana baba aracılığıyla yapılır.
 • Aile içerisinde erkek çocuğun eğitimine çok önem verilir. Baba bir meslek sahibiyse, erkek çocuk babasının işini devam ettirir.
 • Karı-koca ilişkileri belli bir mesafe içindedir. İsimle hitap edilmez.
 • Kadın kocasından hem korkar, hem de sayar.
 • Baba genel olarak otoritesini korkuya dayandırır ve çocuklarla olan   ilişkisini en aza indirir. Çekirdek Aile: Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan bu küçük ailelere çekirdek aile denir. Günümüzde özellikle kentlerde geniş aileler yerini giderek küçük ailelere bırakmıştır.
 • Aile bireyleri arasında iş bölümü vardır.
 • Herkes dışarıda çalıştığı için alt-üst ilişkisi kısıtlıdır.
 • Kuşaklar arasında özerk ve hoşgörülü ilişki vardır.
 • Aile reisi erkekte ,kadında olabilir.
 • Çocuk ilerisi için  güvence olarak görülmez.
 • Çocuk sayısı azdır.

Yorum yapın