Şair Gülşehir Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Şair Gülşehir

Hayatı hakkında çok az belge bulunmakta ise de kendisinin Kırşehir’de (Gülşehri) bütün şehir tarafından tanınan, zâviye sahibi bir şeyh olduğu söylenmektedir.

Yerleştiği yer olan Kırşehir eskiden Gülşehri adı ile bilindiği için eserlerinde Gülşehir mahlasını kullanmıştır. Asıl isminin ise Süleyman veya Ahmed olabileceği tahmin edilmektedir. En çok Mevlânâ, Ahi Evran, Attâr, Senâî, Sa‘dî ve Nizâmî’nin etkisinde kalmıştır. Gülşehir’in Mantıku’t-tayr adlı eseri tamamladıktan sonra (717 -1317)  epey ilerlemiş bir yaşta öldüğü sanılmaktadır.

Eserleri:

  • Felek-nâme: İslâm ve tasavvufun işlendiği mesnevi tarzında Farsça bir eserdir.
  • Aruz Risâlesi / Aruz-ı Gülşehri: 16 yapraklık mesnevi tarzında Türkçe bir eserdir.
  • Kerâmât-ı Ahi Evran: 167 beyitlik mesnevi biçimindeki bu eser, Türkçe kaleme alınmıştır.
  • Mantıku’t Tayr: Kuş dili anlamına gelir. Mesnevi biçiminde İranlı şair Ferîdüddin Attar’ın eserinin tercümesidir.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et