Ombudsman Hakkında Bilgi

Ombudsman Hakkında Bilgi

Ombudsman 

İngilizceden dilimize geçen “Ombudsman” kelimesinin Türkçe karşılığı “Kamu Denetçisi” dir. Kamu denetçisi, Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmi makamların keyfi ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli olan kişidir.

Resmi olarak ise “Kamu Denetçiliği Kurumu” Anayasamızın 74.maddesine göre kurulmuştur. 6328 sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla…” görevlendirilmiştir.

Bu kurumun görevleri ise kurumun resmi sitesinde “Kurumumuz, Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.” denilmektedir.

Kaynak:

  • Türk Dil Kurumu Sözlüğü
  • Kamu Denetçiliği Kurumu
  • 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu”

Yorum yapın