İlk Hristiyanlık Döneminde Konya ve Karaman

Konya'nın Hristayanlığın Gelişmesinde ki Önemi

İlk Hristiyanlık Döneminde Konya ve Karaman

Hristiyanlık bilindiği gibi Filistin’de doğmuştur. Fakat sonrasında Kapadokya ve Likaoni, Hristiyanlığın beşiği haline gelmiştir. Hz. İsa’nın havarilerinden Sen Pol ve arkadaşları Akdeniz’den çıkarak Antalya yakınlarında Aksu kenarında bulunan Perga Pamfili Körfezine çıkmışlar ve ilk Hristiyanlık temelleri buralarda atılmaya başlamıştır. Yıllardır esirlik altında yaşayan Kapadokya halkı sefillik içinde ve dışarı ile ilişkileri kesilmiş olduğundan, San Pol ve arkadaşları açısından bu şehir çok müsait bir yerdir.

San Pol, yanındaki arkadaşları ile propaganda yaparak bir çok puta tapa7n kişilere Hristiyanlığı kabul ettirmeyi başarmışlardır. Bu arkadaşlarının arasında Barnabas öne çıkan isimlerdendir.

Hz. İsa’nın doğumunun 41. yılında alınan kararla İkonroom’a geldiler. İkonroom, Konya’nın eski adıdır. Bu tarihte Konya’da Yahudiler çoğunluktadır. San Pol, Yahudilerin Sinagog’unda Hristiyanlık hakkında vaazlar verdi. İncil’de bu havari “Resul” olarak belirtilmektedir. Yeri gelmişken, “Havari” nin anlamını da belirtmeden geçemeyeceğim. Havari, Hz. İsa’nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevli 12 yardımcı ve öğrencilerinin her birine verilen addır. Fakat bu kelime zamanla “canla başla davayı savunan kişi” anlamında kullanılmıştır. Bu açıklamalardan sonra konumuza dönelim…

San Pol ve arkadaşlarının vaazlarıyla birçok Yahudi ve Yunanlılar Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Bu nedenle Hristiyanlığın ilk temeli Konya’da atıldı diyebiliriz. Konya çevresinde bir kısım halk, mitolojide Bolluk Tanrıçası olan “Sibel“e tapıyorlardı. Takkeli dağ ve çevresinde mağaralar kazarak ibadethane ve inzivaya çekilme yerleri yaptılar. San Pol ve Barnabas Konya’da uzunca bir süre kaldılar. Bu süre zarfında şehirde Hz. İsa’ya inanalar ve inanmayanlar arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmiştir. Bunun sonucunda bu kişileri taşlama ve kovma kararı alınınca San Pol ve arkadaşları Konya’dan ayrılarak Hatunsaray civarında bulunan Listra’ya giderler.

Burada vaazlarına devam ederler ve kötürüm bir şahsı yürütmeleri üzerine, halk artık San Pol’a Zevs, Barnabas’a Hermeles olarak hitap etmeye başlarlar. Bu da onları Tanrı olarak kabul ettikleri anlamına gelir. Şehre dikilen Zevs heykelinin önünde kurban kesmeye başlayan halka, “Biz Tanrı değiliz” diye itiraz ederler. Böylece halkı batıl inançlardan uzak tutmaya çalışırlar.

Fakat unuttukları bir şey vardı… Yahudiler onları adım adım takip ediyorlardı. Konya ve Antalya’dan gelen Yahudiler Listra’lıları galeyana getirterek taşlatırlar. Bu saldırı sonucunda yaralanan San Pol’u, öldü sanılarak kale dışarısına sürüklediler. Fakat yanılmışlardı…. Tekrar toparlanarak Karaman’ın doğusunda bulunan Derbe şehrinde çalışmalarına devam ettiler. İşleri yoluna koyduktan sonra Antalya’ya, oradan da Antakya’ya döndüler.

Sonuç olarak ilk Hristiyanlık mabetleri buralarda açılmıştır. Bu bölgelerde mağara ve binalar, kilise ve inziva yerleri bolca bulunmaktadır.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Kaynak:

  • Abideleri ve Kitabeleriyle Konya (S.1083-1090)
  • Abideleri  ve Kitabeleri ile Karaman(S 560-562)

Kitapların Yararlandığı Kaynaklar

  • İncil-i-şerif-ahd-i-cedid (S 304-306)

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin