Namazda Bazı Kelime ve Cümlelerin Anlamları

Namazda Okunan Bazı Kelime ve Cümlelerin Anlamları

Namazda ki Bazı Kelime ve Cümlelerin Anlamları

 • Allahu Ekber : Allah en büyüktür.
 • Subhane Rabbiyel Azim : Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 • Semiallahulimen hamideh :Allah kendisine hamd edenleri işitir.
 • Rabbena leke’l-hamd: Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır.
 • Subhane Rabbiye’l-ala: Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.
 • Esselamu aleykum ve rahmetullah : Allah’ın selamı ve  rahmeti sizlerin üzerine olsun.
 • Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram: Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.
 • Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed: Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle.
 • Ala Resulina Muhammedin salavat : Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v.)’in üzerine olsun
 • Subhanallahi ve’l-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim : Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.
 • Subhanallah: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.
 • Elhamdulillah: Hamd Allah’adır.
 • La ilahe illallahu vahdehu lâşerike leh, lehu’l mulku ve lehu’l hamdu ve huve alâ kulli sey’in kadir: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur,hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.
 • Subhane Rabbiye’l-aliyi’l-a’le’l vehhab: Çok bahsedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.
 • Amin: Allah’ım duamı kabul et.

Yorum yapın