Tasavvufta Kullanılan Kelimeler ve Anlamları

Tasavvufta Kullanılan Çeşitli Kelimeler ve Anlamları

Tasavvufta Kullanılan Kelimeler

 • SÛFÎ: Tasavvufî hayat tarzını benimseyerek Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kimse.
 • MUTASAVVIF: Tasavvufî hayat tarzını benimseyen ve bu yolla Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kişi.
 • ZÜHD: Kulun Hakk’ın dışındaki her şeyi terketmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
 • MELÂMET: Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı.
 • TARİKAT: Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
 • TEKKE: Bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekân.
 • ŞEYH: Müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi anlamında tasavvuf terimi.
 • MÜRİD: Tasavvuf yolunu tutmaya veya tarikata girmeye karar veren yahut bir şeyhe bağlı bulunan kişi anlamında tasavvuf terimi.
 • RİYÂZET: Nefis terbiyesi anlamında bir tasavvuf terimi.
 • KEŞF: Aklın ve duyuların yetersiz kaldığı ilâhiyyât konularında doğrudan bilgi edinme yolu anlamında bir tasavvuf terimi.
 • İLHAM: Feyiz yoluyla insanın kalbine ulaştırılan bilgi.

Kaynak:

 • İslam Ansiklopedisinden derlenmiştir.

Yorum yapın