Larende İsminin Kaynağı ve Karaman

Larende İsminin Kaynağı ve Karaman

Larende İsminin Kaynağı ve Karaman

Bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış  olan Karaman’ın eski adı Larende’dir. Tarihçi ve araştırmacılara göre Larende hakkında aşağıdaki görüşleri vardır.

  • Hitit sehirlerinden “Lanta”ile aynı şehir olduğu
  • Hitit sehirlerinden “Lalanta” ile aynı şehir olduğu
  • Hitit sehirlerinden “Laranta” ile aynı şehir olduğu iddia edilmektedir.

En son ki şık olan “Laranta” hitit tabletlerinde geçtiğine göre o zaman bu ismin Hititler zamanından kaldığını söylersek hiç de yanlış olmaz. Larende; Hititlerden sonra MÖ VII. yüzyılda Frigyalılar, VI. yüzyılda Lidyalılar, V. yüzyıl sonlarında Perslerin eline geçmiştir. Perslerden sonra Roma İmparatorluğuna ,daha sonra  MS 395’te Bizans İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır. Bu dönemde Larende , Hristiyanlığın en önemli bir merkezlerinden biri olmuştur.

Larende , VII. ve IX. yüzyıllarda iki kez Arap ordularının hücumuna uğramış ve nihayetinde Türklerin Anadolu’ya girişleri sonrasında Selçukluların ve Danişmentlilerin eline geçmiştir. Artık larende ; II. Kılıçaslan (1156–1192) döneminde, 1165 yılında Anadolu Selçuklu topraklarına dâhil olmuştur.

Anadolu Selçukluları dağılınca  Karamanoğulları Beyliği, 1256 yılında Selçuklu Devleti’nin II. İzzettin Keykavus (1246–1260) ile IV. Kılıçaslan (1249–1265) arasındaki taht mücadeleleri sırasında, Karaman Bey (1255–1263) tarafından kurulmuştur.

Larende,  1471 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğuna dahil edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu “Larende ” yanında “Karaman” İsmini de birlikte kullanmış, bu ise yazılı belgelerde karmaşa yaratmıştır. Resmi belgelerde karaman geçen yerler halkın dilekçe veya başka belgelerinde Larende olarak yazılmıştır.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin