Sayıların Yazılış Kuralları

 • Para tutarı, ölçü ve istatistik veriler rakamla yazılırken bunun dışında bulunan sayılar yazı ile yazılırlar. Örnek:”280 kilometre, 4850 Lira, 3500 Kişi, iki ay sonra” gibi…
 • Saat hem rakamla hem de yazı ile yazılabilir.
  Örnek:”21.30’da, saat dokuzu beş geçe” gibi…
 • Dört veya daha çok basamaklı sayıların rahat okunması amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.
  Örnek:”2 milyar 100 milyon kişi, 3 bin 255 kalem” gibi…
 • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
  Örnek:”iki yüz, üç yüz altmış beş ” gibi…
 • Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır.“650,89 (altıyüzelliTL,seksendokuzkr.)” gibi..
 • Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz.
  Örnek:”%25, ‰50 “gibi…
 • Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır.
  Örnek:” altmışaltı, ellibir, yirmibir” gibi…
 • Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların nu­maralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır.
  Örnek:” II. Dünya Savaşı; XX. yüzyıl; III. Selim” gibi…
 • Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.
  Örnek:”4.567, 326.197, 49.750.812″ gibi…
 • Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.
  Örnek:”15,2 (15 tam, onda 2); 5,26 (5 tam, yüzde 26) vb…
 • Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösteril­mesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.
  Örnek:”15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı” vb.
 • Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz.
  Örnek:” 8.’inci değil 8’inci, 2.’nci değil 2’nci” gibi…
 • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.
  Örnek:”2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer” gibi… 

  Kaynak:

 • TDK sözlük kaynaklarından yararlanılmıştır.
Benzer Konular:
Türk Mitolojisinde Sayılar

Türk Mitolojisinde Sayılar 120= Yüz Yirmi: Bazı İslami kaynaklara göre Allah Adem'e biçim verdikten sonra onu yüz yirmi yıl ruhsuz Devamını Oku

Asal Sayılarla İlgili Bilgiler

Asal sayılar, yalnız ve yalnız iki böleni olan doğal sayılardır. Kendisinden ve 1 sayısından başka böleni olmayan, 1'den büyük pozitif Devamını Oku

Matematikte Rakamlardaki Simetri

1.Matematiğin harika simetrilerinden biri:  1 + 1 = 2 12 + 21 = 33 123 + 321 = 444 1234 Devamını Oku

İrrasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçel sayılardır. Kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara , ve örnek verilebilir. Q' veya I Devamını Oku

Güncelleme tarihi: 6 Nisan 2021

Sayıların Yazılış Kuralları 1 – ffd49409fe4b295f07482df6a7e4e8cf?s=250&d=mm&r=g

Yorum yapın