Sultan Veled Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Sultan Veled

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin büyük oğlu olan Sultan Veled, 24 Nisan 1226 (25 Rebîülâhir 623) tarihinde şimdiki Karaman vilayeti Larende’de dünyaya gelmiş ve 11 Kasım 1312 (10 Recep 712) yılında Konya’da vefat etmiştir.

Sultan Veled, Hüsâmeddin Çelebi’nin ölümünden sonra babasını temsil etmeye başlamış; henüz kurulmamış olan Mevleviliği babası adına kurup etrafa halifeler göndermiş; sema meclislerini idare etmiş ve semayı birtakım kurallara bağlamıştır.

Sultan Veled, babasını takip ederek, onun divanının yarısı kadar bir Divan, Mesnevi’sinin yarısı nisbetinde İbtidânâme, Rebabnâme, İntihânâme adlarında üç mesnevi ve Fîhi Mâ Fîh veya Mecâlis-i Seb‘a’sı tarzında da Maarif adlı mensur bir eser vücuda getirmiştir.

Babasının verdiği bilgiden ve velilikten başka Veled’in ne bilgisi, ne de veliliği vardır. Veled’e iyi ve kötü ne geldiyse, ey olgun kişi, Hakk’ın Celâl’i ve onun altın gibi olan sözünün bağışıdır‛ diyen Sultan Veled’in hayatı boyunca en bariz karakteri, samimiliği ve babasına karşı beslediği sonsuz saygıdır.

Kendisini tamamen babasına, halifelerine ve onun yoluna adamış; yazdığı ilk mesnevisi Ve-lednâme ile bu hizmetlerini büyük ölçüde yerine getirmiş; Mevleviliği ve Mevlevî büyüklerini ebedîleştirmiştir.

Sultan Veled’e halkın ve ileri gelenlerin yanında birçok Selçuklu sultanı, emiri ve Moğol genel valisi bağlılıklarını arzetmişlerdir. O, her iki devlet ileri gelenleriyle dostça geçinmiş, onları idare etmesini bilmiş; hatta yerine göre öğüt-ler vermiş, onları uyarıp ikaz etmekten geri durmamıştır.

Eserleri:

  • Divan
  • İbtidâ-nâme
  • Rebâb-nâme
  • İntihâ-nâme
  • Ma’ârif
    Bunların dışında bir çok Türkçe Şiirleri vardır.

Kaynak:

  • Sultan Veled’in Anadolu Selçuklu Devlet Adamları ve diğer İleri Gelenleri Methi
    V Değirmençay – Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et