Yan Yana Üç Nokta Nedir? Nerelerde kullanılır?

Yan Yana Üç Nokta Nedir? Nerelerde kullanılır?

Yan Yana Üç Nokta Nerelerde kullanılır?

 • Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
  -Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveri­yordu da, bu yanı… (Tarık Buğra)
 • Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak is­tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:
  -Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.
 • Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümle­rin yerine konur:
  … derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı… (Tarık Buğra)
 • Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:
  Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!(Faruk Nafiz Çamlıbel)
 • Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.
 • Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:
  Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
  — Koca Ali… Koca Ali, be!..(Ömer Seyfettin)
  Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılır:
  — Yabancı yok!
  — Kimsin?
  — Ali…
  — Hangi Ali?
  — …
  — Sen misin, Ali usta?
  — Benim!..
  — Ne arıyorsun bu vakit buralarda?
  — Hiç…
  — Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa !..
  — !.. (Ömer Seyfettin)

Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz.

Yorum yapın