Marshall Planı ve Türkiye’ye Ekonomik Katkıları

Marshall Planı ve Türkiye'ye Ekonomik Katkıları

Marshall Planı, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına nasıl katkıda bulundu?

Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın ekonomik ve siyasi yeniden inşası için ABD tarafından başlatılan bir yardım programıdır. Plan, 1947-1951 yılları arasında uygulanmış ve Avrupa’ya 13,6 milyar dolarlık ekonomik yardım sağlamıştır.

Türkiye, Marshall Planı’na katılan 16 ülkeden biridir. Türkiye, 1947 yılında ABD’den 615 milyon dolarlık ekonomik yardım talebinde bulunmuştur. Bu yardım talebi, 4 Temmuz 1948’de ABD ile “Ekonomik İşbirliği Anlaşması” imzalanarak kabul edilmiştir.

Türkiye’ye yapılan Marshall Planı yardımları, dört ana alanda faaliyet göstermiştir:

 • Tarım: Türkiye’de tarım üretiminin artırılması ve modernleştirilmesi için yardım sağlanmıştır. Bu yardımlar sayesinde Türkiye’de tarım verimi artmış ve çiftçilerin gelirleri yükselmiştir.
 • Sanayi: Türkiye’de sanayileşmenin hızlandırılması için yardım sağlanmıştır. Bu yardımlar sayesinde Türkiye’de sanayi üretimi artmış ve yeni sanayi tesisleri kurulmuştur.
 • Altyapı: Türkiye’de altyapının geliştirilmesi için yardım sağlanmıştır. Bu yardımlar sayesinde Türkiye’de yollar, köprüler, barajlar ve diğer altyapı tesisleri inşa edilmiştir.
 • Eğitim ve sağlık: Türkiye’de eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için yardım sağlanmıştır. Bu yardımlar sayesinde Türkiye’de eğitim ve sağlık alanındaki olanaklar artmış ve halkın yaşam kalitesi yükselmiştir.

Marshall Planı yardımları, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu yardımlar sayesinde Türkiye’de sanayileşme hızlanmış, tarım modernleşmiş ve altyapı geliştirilmiştir. Ayrıca, eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlar sayesinde Türkiye’nin insan kaynağı geliştirilmiştir.

Marshall Planı yardımlarının Türkiye’ye etkileri şu şekilde özetlenebilir:

 • Sanayileşmenin hızlanması: Marshall Planı yardımları sayesinde Türkiye’de sanayi üretimi artmış ve yeni sanayi tesisleri kurulmuştur. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır.
 • Tarımsal üretimin artması: Marshall Planı yardımları sayesinde Türkiye’de tarım verimi artmış ve çiftçilerin gelirleri yükselmiştir. Bu durum, Türkiye’nin gıda güvenliğini sağlamasına ve kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmesine yardımcı olmuştur.
 • Altyapının geliştirilmesi: Marshall Planı yardımları sayesinde Türkiye’de yollar, köprüler, barajlar ve diğer altyapı tesisleri inşa edilmiştir. Bu durum, Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmiş ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamıştır.
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi: Marshall Planı yardımları sayesinde Türkiye’de eğitim ve sağlık alanındaki olanaklar artmış ve halkın yaşam kalitesi yükselmiştir. Bu durum, Türkiye’nin insan kaynağının geliştirilmesine ve toplumun refahının artmasına yardımcı olmuştur.
 • Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarının güçlendirilmesi: Marshall Planı yardımları sayesinde Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarı güçlendirilmiştir. Bu durum, Türkiye’nin komünizm tehdidinden uzak kalmasına yardımcı olmuştur.

Marshall Planı yardımları, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu yardımlar sayesinde Türkiye, ekonomik ve siyasi olarak güçlenmiş ve komünizm tehdidinden uzak kalmıştır.

Marshall Planı, II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan ve 16 ülkeye yapılan bir ekonomik yardım paketidir.

Kaynaklar:

 • Wikipedia
 • Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin