A Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

* A ->Alay
* AA->Anadolu Ajansı
* AAET->Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
* AB->1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği
* ABB->Avrupa Birliği Bankası
* ABD->Ana bilim dalı
* ABGS->Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
* ABKF->Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
* ABÖ->Afrika Birliği Örgütü
* ABS->Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
* ACÜ->Acıbadem Üniversitesi
* AÇSAP->Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
* ADKF->Abu Dabi Kalkınma Fonu
* ADSL->Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
* ADÜ->Adnan Menderes Üniversitesi
* ADYÜ->Adıyaman Üniversitesi
* AEGM->Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
* AEİBÖ->Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü
* AET->Avrupa Ekonomik Topluluğu
* AEÜ->Ahi Evran Üniversitesi
* AFAD->Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
* AFFB->Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
* AFİF->Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
* age.->Adı geçen eser
* AGİK->Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
* AGİT->Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
* AGM->Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
* agm.->Adı geçen makale
* agy.->Adı geçen yayın
* AİBÖ->Avrupa İş Birliği Örgütü
* AİBÜ->Abant İzzet Baysal Üniversitesi
* AİÇÜ->Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
* AIDS->Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
* AİHAD->Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı
* AİHM->Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
* AİHS->Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
* AİK->Afrika İktisat Komisyonu
* AİKB->Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
* AİPB->Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği
* AK->Avrupa Konseyi
* AKB->Afrika Kalkınma Bankası
* AKBB->Afrika Kalkınma Bankaları Birliği
* AKBİL->Akıllı bilet
* AKÇT->Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
* AKD->Akdeniz Üniversitesi
* AKDTYK->Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
* AKM->Atatürk Kültür Merkezi
* AKPM->Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
* AKUT->Arama Kurtarma Teşkilatı
* AKÜ->Afyon Kocatepe Üniversitesi
* Alb.->Albay
* ALES->Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı
* Alm.->Almanca
* AMB->1. Amerika Merkez Bankası 2. Avrupa Merkez Bankası
* AMK->Amerikan Merkez Komutanlığı
* ANAM->Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
* anat.->Anatomi
* ANAÜ->Anadolu Üniversitesi
* ANT->Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
* ant.->Antropoloji
* AO->Anonim ortaklık
* AOÇ->Atatürk Orman Çiftliği
* AÖB->Avrupa Ödemeler Birliği
* AÖF->Açıköğretim Fakültesi
* AP->ABD Haber Ajansı (Associated Press)
* APA->Avrupa Para Anlaşması
* APB->Avrupa Para Birliği
* APE->Avrupa Para Enstitüsü
* APF->Arap Para Fonu
* APİİB->Asya Pasifik İktisadi İş Birliği
* APÖ->Avrupa Parlamenterler Örgütü
* APS->Acele Posta Servisi
* Apt.->Apartman, apartmanı
* Ar.->Arapça
* AREL->İstanbul Arel Üniversitesi
* AR-GE->Araştırma geliştirme
* ark.->Arkeoloji
* Arş. Gör.->Araştırma Görevlisi
* As.->Asker, askerî, askerlik
* As. İz.->Askerî İnzibat
* ASAL->Asker Alma Dairesi Başkanlığı
* Asb->.Astsubay
* ASELSAN->Askerî Elektronik Sanayii
* ASF->Avrupa Sosyal Fonu
* ASİGM->Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
* ASK->Avrupa Standartlar Komitesi
* ASKİ->Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
* ASO->Ankara Sanayi Odası
* AST->Ankara Sanat Tiyatrosu
* ASTB->1. Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği
* astr->.Astronomi
* astrol.->Astroloji
* ASÜ->Aksaray Üniversitesi
* AŞ->Anonim şirket
* AŞTİ->Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
* AT->Avrupa Topluluğu
* ATAD->Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
* ATAM->Atatürk Araştırma Merkezi
* ATATÜRK ÜNİ->Atatürk Üniversitesi
* ATB->Asya Takas Birliği
* Atğm.->Asteğmen
* ATK->Adli Tıp Kurumu
* atm->.Atmosfer
* ATO->Ankara Ticaret Odası
* ATÜ->Atılım Üniversitesi
* ATYGF->Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu
* AUA->Avrupa Uzay Ajansı
* AÜ->1. Ankara Üniversitesi 2. Ardahan Üniversitesi
* Av.->Avukat
* AVM->Alışveriş merkezi
* AYB->1. Avrupa Yayın Birliği 2. Avrupa Yatırım Bankası
* AYİM->Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
* AYM->Anayasa Mahkemesi

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et