Atilla: Avrupa’yı Titreten Hun Hükümdarı

Atilla: Avrupa'yı Titreten Hun Hükümdarı

Atilla: Avrupa’yı Titreten Hun Hükümdarı

5. yüzyılın karanlığında, Avrupa’yı titreten bir lider yükseldi: Attila… Hun İmparatorluğu’nun kudretli hükümdarı, sadece savaşçı kimliğiyle değil, siyasi dehasıyla da tarihe adını yazdı. Babası Muncuk Han, amcası Rua ve kardeşi Bleda ile birlikte Hunları birleştiren Attila, Roma İmparatorluğu’nun en büyük kabusu haline geldi. Vergiye bağladığı Roma’yı dize getiren Attila, Batı Roma İmparatoru’nun kız kardeşi Honoria ile evlenme teklifiyle de Avrupa’nın siyasi dengelerini sarstı.

Hunlar, göçebe bir Türk kavmiydi. Atlı savaşçıları, geniş bozkırlarda yetişen hayvanları ve usta okçularıyla rakiplerine korku salıyorlardı. Attila’nın ordusu ise sadece Hunlardan oluşmuyordu. Gepidler, Alanlar, Ostrogotlar ve Vizigotlar gibi birçok kavim de onun komutasında savaşıyordu.

Attila’nın ordusu sayıca ve güç bakımından rakipsizdi. Roma İmparatorluğu bile bu kudrete karşı koyamadı ve barış için yalvardı. 200.000 ile 700.000 arasında olduğu tahmin edilen bu ordu, Attila’nın dehasıyla yıldırım gibi saldırılar gerçekleştiriyor, düşmanlarını şaşkına çeviriyordu.

Margus Savaşı’nda Romalıları dize getiren, Naissus kentini yağmalayan Attila, Katalon Muharebesi’nde ise beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Bu savaşın sonucu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Attila’nın geri çekilmek zorunda kaldığı da bir gerçekti.

İtalya’ya yönelen Attila, Aquileia kentini yerle bir etti. Ardından Padova, Verona gibi şehirleri de ele geçirerek Roma’nın kalbine korku saldı.

453 yılında İldiko adında bir kadınla evlenen Attila, gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölüm sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, zehirlenme veya cinayet ihtimalleri de gündeme geldi.

Attila’nın ölümüyle birlikte Hun İmparatorluğu da dağıldı. Oğulları Roma ve Germenlerle savaşsalar da, babalarının kudretine ulaşamadılar.

Tarih ve kültürde önemli bir yere sahip olan Attila, farklı bakış açılarıyla yorumlanmaktadır. Bazıları onu barbar ve yıkıcı olarak görürken, bazıları da kahraman ve adaletli bir lider olarak nitelendirmektedir. Türk, Macar, Bulgar ve Moğol gibi birçok halk da Attila’yı atalarından biri olarak kabul etmektedir.

Filmlere, kitaplara, oyunlara ve sanat eserlerine konu olan Attila, yüzyıllar sonra bile etkisini sürdüren bir figürdür.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Kaynaklar:

Dip Not: Atilla ismin doğru yazılışı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Attila ismi batılı diller tarafından kullanılan bir isim olup, Türkçe karşılığı Atilla’dır. Bazı kaynaklara göre ise, Attila ismi Türkçe kökenli bir isim olup, TDK’ya göre de doğru yazılışı Atilla’dır.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et