Atatürk’ün İslam Hakkında Görüşleri

Atatürk'ün İslam Hakkında Görüşleri

  • (1930)Din vardır ve gereklidir. Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz ulusların yaşamasına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, Tanrı ile kul arasında ki bağlılıktır.
  • (1923)Ulusumuz din ve dil gibi güçlü iki erdeme sahiptir. Bu erdemleri hiç bir güç ulusumuzun yürek ve vicdanından çekip alamamıştır.
  • (1923)Arkadaşlar,Tanrı kavramı insan beyninin çok zor kavrayabileceği fizik ötesi bir konudur.Tanrı’nın buyruğu çok çalışmaktır.Çalışmak demek boşuna yorulmak,terlemek değildir.Zamanın gereklerine göre bilim her türlü uygar buluşlardan en çok dercede yararlanmak zorunludur.
  • (1923)Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla hiç alakası olmadığını bildiriyor. Kimi kimseler çağdaş olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl kafirlik onların sanısıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı Müslümanların kafirlere tutsak olmasını istemek değilde nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın,hoca olmak sarıkla değil akılladır.
  • (1923)Tanrı, dünya üzerinde yarattığı bu kadar nimetleri, bu kadar güzellikleri insanlar yararlansın arlık ve bolluk içinde olsun diye yaratmıştır. En çok derecede yararlanabilmek için de bugün evrenden esirgediği zekayı,aklı insanlara vermiştir.
  • (1926) O (Hz.Muhammed) Tanrının birinci ve en büyük kuludur. O’nun izinde milyonlarca insan yürüyor. Benim,senin adın silinir. Ancak sonsuza kadar O ölümsüzdür.
  • (1927) Bunca yüzyıllardır olduğu gibi bugünde ulusların bilgisizliğinden ve bağnazlığından yararlanarak binbir türlü siyasal, kişisel çıkar ve çıkar sağlamak için dini alet ve araç olarak kullanak girişiminde bulunanların varlığı bizi, bu konuda söz söylemekten ne yazık ki henüz uzak bulundurmuyor. İnsanlıkta dine ilişkin uzamanlık ve bilgi, her türlü boş inanışlardan sıyrılarak gerçek bilimin ışıklarıyla,temiz mükemmel oluncaya dek din oyunu aktörlerine her yerde raslanacaktır.
  • (Konya Türk Ocağı 20 Mart 1923) Sahte din alimlerine karşı benden bir şeyler anlamak isterseniz derim ki:”Ben şahsen, onların düşmanıyım. Onların olumsuz yönde atacakları her adım, yalnız benim kişisel inacıma değil, yalnız benim amacıma değil o adım, benim ulusumun yüreğine savrulmuş zehirli bir kamadır. Benim ve benimle aynı düşüncede ki arkadaşlarımın yapacağı şey, mutlak o adımı atanları tepelemektir. Sizlere bununda üstünde bir söz söyeyeyim; varsayalım bunu sağlayacak yasalar olamasa,bunu sağlayacak Meclis olmasa öyle adımlar atanlar karşısında herkes çekilse ve kendi başıma yalnız kalsam yine de tepelerim.
  • (1923) Temeli sağlam bir dinimiz vardır;malzemesi iyi ancak bina yüzyıllardır savsaklanmış, harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek gereği hissedilmemiş. Tersine olarak bir çok yabancıöge, yorumlar, boş inançlar binayı daha çok hırpalamış. Bizi yanlış yola sevk eden kötü yaratılışlılar bilirsiniz ki çoğu zaman din perdesine bürünmüşler, saf temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki ulusu mahveden,tutsak eden, yıkan kötülükten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırdılar. Oysa , elhamdülilllah, hepimiz müslüman’ız, hepimiz dindarız. Artık bizim dinin gereklerini öğrenmek için şundan bundan derse ve akıl hocalığına gereksinimiz yoktur. Analarımızın,babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler bile bize, dinimizin esaslarını anlatmaya yeterlidir. Buna karşı hafta tatili, dine aykırıdır gibi iyi, akla ve dine uygun konulara ilişkin, sizi kandırmaya, ayak diremeye çalışan kötülükçülere güvenmeyin. Ulusumuzun içinde gerçek ve ciddi bilgiler vardır. Ulusumuz bu bilgilerle övünmektedir. Onlar ulusun güvenini ve ümmetin saygınlığını kazanmışlardır. Bu gibi bilgilere gidin. Bu bey bize böyle diyor, siz ne diyorsunuz deyiniz .Ancak genelde bunada gerek yoktur. Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu ölçüyle herhangi bir şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur; biliniz ki o dinimize de uygundur. Bir şey akla ve mantığa, ulusun çıkarına, İslam’ın çıkarına uygunsa kimseye sormayın o şey dinseldir. Bizim dinimiz akıl ve mantığa uygun bir dil olmasaydı, en mükemmel din olamazdı; en son din olamazdı.Kaynak:

Atatürk’ün manevi dünyası ve sözleri-Yağmur Güngör

Yorum yapın