Şair Fahri Hakkında Bilgi ve Eserleri

Şair Fahri Hakkında Bilgi ve Eseri

Şair Fahri

Asıl adı Fahrüddîn Ya’kûb bin Muhammed olan “Fahrî ” 718/1318 tarihinde Aydıneli’nin Ayaslug (Selçuk) kasabasında doğmuştur. Anadolu sahasında ilk “Hüsrev ü Şîrîn”i Aydınoğlu Îsâ Bey adına 768’de (12 Mart 1367) “Fahrî ” mahlası kullanarak kaleme almıştır. Nizâmî’nin eserini tercüme eden Fahrî ayrıca Şâhnâme’den de faydalanmış ve mesnevinin konusunda bazı değişiklikler yapmıştır.

Bilgiler arasında üç oğlunun olduğunu fakat üçünün de kendinden önce öldüğünü anlıyoruz. Hakkındaki bilgiler kendi eserinden yola çıkılarak belirlenmiştir. Ölüm tarihi ise henüz tespit edilememiştir.

Eseri:

Bilinen tek eseri 4683 beyitli Aruz vezninin “mefâ’îlün mefâ’îlin fe’ûlün” kalıbıyla hazırladığı “Hüsrev ü Şîrîn” adlı mesnevîsidir.

Kaynak:

  • Fahrî’nin husrev u şîrîn’i-Selçuk Üniversitesi

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et