Pastoral Nedir? Pastoral Hakkında Bilgi

Pastoral Nedir? Pastoral Hakkında Bilgi

Pastoral Nedir? Pastoral Hakkında Bilgi

Pastoral Fransızcadan dilimize geçmiş, kır yaşantısını ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan bir edebiyat türüdür. Karşılık olarak “Çobanlama” önerilmektedir. Çoğunlukla şiirlerde kullanılsa da edebi türlerin bir çoğunda uygulanabilmektedir. Anlatım olarak gösterişten uzak ve sade bir dil tercih edilir. Doğal güzellikler ve doğal yaşam şekli bazen tek başına, bazen de karşıklı konuşma şeklinde anlatılır.

Eski Yunan edebiyatında Theokrites ile Latin edebiyatında Vergillius, pastoral şiirin ilk örnekleridir.Türk edebiyatında  ise Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Sahra” adlı şiiri,Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Çoban Çeşmesi” en güzel örneklerdendir.

Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Sahra” şiirinden bir örnek
….
Bir zamanlar karargâhım idi
Bedeviler gibi beyâbanlar;
Buna mucib de iştibâhım idi;
Nasıl imrar-ı vakt eder anlar.
Belde halkında görmedin hayfa
Gördüğün ünsü ehl-i vahşette!
Bedevîler sukûn u rahatte;
Sürdüğü daima ganemle sefâ.
Beledî muttasıl esir-i cefâ;

Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Çoban Çeşmesi” şiirinden bir örnek

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,

Yorum yapın