Tarih Araştırmalarında Kullanılan Bilim Dalları

* Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilimdir.

* Antropoloji: Toplumların ırk yapılarını inceler.

* İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda tarihçilere ışık tutar.

* Filoloji: Dil bilimidir. Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.

* Nümizmatik: Eski paraları inceler.

* Heraldik: Armaları, mühürleri, ünvanları, bayrakları inceler.

* Felsefe: Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını öğrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini sağlar.

* Epigrafi: Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.

* Kronoloji: Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.

* Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.

* Etnografya: Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.

* Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilimdir.

* Coğrafya: Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır. O yerin dağlarını, nehirlerini, toprak özelliklerini v.b. gibi bilgileri ona coğrafya bilimi verir.

* Diplomasi: Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye yardımcı olur.

* Toponomi: Yer adları bilimi

* Sigolografi: Armaları inceleyen bir bilimdir.

* Secere-Soy Kütüğü: İnsanların soylarını inceleyen bilimdir.

* Onomastik: İsim bilimidir.

* Psikoloji: İnsanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyen bilimdir.

* Siyaset: Tarihsel olarak bir toplumun incelenmesi ve toplumun tarihsel açıdan gelişimini sağlamak için tarih biliminden yararlanılır.

* Kimya: Karbon 14 deneyi ile bulguların hangi döneme ait olduğunu inceler.

Yorum yapın