“Mübalağa Etmek” Deyiminin Anlamı

Sözün etkisini artırmak için bir konuyu, düşünceyi, varlığı ya da duyguyu olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatına abartma denir. Sanatçı bununla okuyucunun zihninde iz bırakmayı, onu etkilemeyi amaçlar. İnsanın doğasında vardır, kendisini heyecanlandıran bir olayı, heyecanına göre büyüterek ya da küçülterek aktarır. Burada amaç, içinde bulunduğu duygu yoğunluğunu, heyecanı anlatmaktır.Abartmadan daha çok övgüde, yergide ve sevginin ifade edilmesinde yararlanılır. Bunlar şairin hayal dünyasını göstermek istemesini de ekleyebiliriz.
eskilerin tabiri ile, pireyi deve yapmak
abartma anlamına gelir..
bazı şiirlerde mübalağa sanatı yani abatma sanatı kullanılır

mübalağa Örnekleri
Bizler de ister farkında olalım, ister olmayalım günlük yaşamımızda abartmadan sıkça yararlanmaktayız. Örneğin buluşacağımız kişi üç beş dakika buluşma yerine geç geldiğinde, bunu “Sabahtan beri seni bekliyorum.”, “Bekleye bekleye ağaç olduk.” gibi sözlerle abartarak ifade ederiz. Yine soğuktan biraz etkilendiğimizde bu durumu “dondum”, zayıf birini gördüğümüzde onun zayıflığını “Bir deri bir kemik” deyimi ile, hoşumuza giden bir söz ya da fıkraya olan tepkimizi “Güle güle öldük.” sözleri ile anlatırız. Bütün bunlar bizim etrafımızdaki nesne, durum ya da olayları olduğundan az ya da çok göstererek anlattığımız anlamına gelir.

* Manda yuva yapmış söğüt dalına
Yavrusunu sinek kapmış.
* Alem sele gitti gözüm yaşından.
* Bir ah çeksem dağı taşı eritir
Gözüm yaşı değirmeni yürütür.
* Bir gün gökyüzüne otursam
Evlerin tavanlarını birer birer açsam.
* Sıladan ayrıyımgözümde yaşlar
Sel olup taşacak bir gün derinden.
* Sana olan aşkım dağı taşı eritir
Gözümdeki yaşlardan bir deniz olur.
* Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim
Minicik gövdeme yüklü Kaf dağı.
* Sekizimiz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz.
* Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desemsığmazsın.
* Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

““Mübalağa Etmek” Deyiminin Anlamı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın