Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kaleleri üç kaleden oluşmaktaydı. Bunlar sırayla; İç Kale, Orta Kale ve Dış Kale’dir. Günümüze kadar sadece İç  Kale sapasağlam olarak gelmiştir. Orta Kale’nin büyük bir kısmı yok olsa da kapısının biri dahil olmak üzere bir kısmı zamanımıza kadar gelmiştir.

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Evliya Çelebi; İç Kaleyi  şöyle anlatmaktadır.
İç kalenin ölçüsü 600 adımdır. Sekiz büyük kuleden oluşan bu kalede Kale Komutanı oturur. Dört tarafı geniş ve derin hendeklerden oluşmaktadır. Orta kaleye geçiş için ağaç bir köprü bulunmaktadır.

Bu durumda Karaman kalesinin birisi olan iç kalenin etrafında hendekler çok derin olduğu anlaşılıyor. Fakat tüm kalelerin ortak özelliği olan bu hendeklerin içerisinin su ile dolu olması gerekiyor.
Kalenin yakınlarından geçen tek akarsuyun şimdiki zamanımızda kaybolan ama benim çocukluğumu geçirdiğim ve yakından bildiğim eski adı ile Gazalpa Çayı veya bizim zamanımızdaki adı ile Emekseven çayı olduğu belli oluyor. Bu hendeklere de kova ile su doldurulamayacağına göre; hendeklerin akarsulardan daha derinlerde olması gerekir.

Gelelim Orta Kaleye… Gene Evliya Çelebi’nin anlattıklarına bakıyoruz. ”Orta Kalenin ölçüsü 1700 adımdır. Orta kaleye aitte bir hendek bulunmaktadır. 40 kule ve iki kapıdan oluşmaktadır.

Bahsedilen kapılardan sadece birisi zamanımıza kadar gelebilmiştir. Bu kapıya da pazar kapısı denilmekteydi.

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Son olarak dış kaleden bahsedelim. Büyük Gezginimiz Evliya Çelebi’nin anlattıklarına göre “Dış kale tüm şehri içine alacak şekilde surlarla kaplıdır ve dış kale ölçüsü ise 7000 adımdır. 140 kuleden ve dokuz kapıdan oluşmaktadır. İçerisinde 32 mahalle,53 mescit ve 7080 ev bulunmaktadır. ” Şehirde bulunan camiler ise bir kısmı çok şükür zamanımıza kadar gelebilmişlerdir.

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Orta Kale ile İç Kale arasında bulunan Tarihi Pirahmet Cami (halk arasında Yılanlı Cami.)

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kalesi Görünüm

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Eski Camiler, medreseler, mezar taşlarından Sökülen Taşlar Gelişi Güzel Konulmuş… Örneklerine aşağıdaki resimlere bakarak anlayabilirsiniz.

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Karaman Kalesi Hakkında Bilgi

Yorum yapın