Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş ve Yükselişi

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş ve Yükselişi

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş ve Yükselişi

Malazgirt Zaferi, Türklerin Anadolu’ya yayılmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Sultan Alparslan’ın zaferiyle Anadolu kapıları Türklere açıldı ve fetih hareketleri başladı. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yabgu’nun torunlarından biriydi ve Anadolu’daki fetihlerde … Devamını Oku

Timur Han: Güç, Zafer ve İmparatorluk

Timur Han: Güç, Zafer ve İmparatorluk

Timur (Çağatayca: تیمور – Temür) (8 Nisan 1336 – 18 Şubat 1405), Timurlu İmparatorluğu’nun kurucusu olan Türk-Moğol asker ve kumandandır.

Timur, 14. yüzyılda Türk-Moğol kökenli bir asker ve komutan olarak Timurlu İmparatorluğu’nu kurmuş ve Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Ortadoğu … Devamını Oku

Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

 Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

Sfenks, kafası koç, kuş veya insan, gövdesi ise uzanan bir aslan biçimini alan efsanevi bir yaratıktır. İlk önce Antik Mısır ‘da rastlanan Sfenks, antik Yunan mitolojisinde büyük kültürel önem taşımıştır ve ismini buradan almıştır (Yunanca: … Devamını Oku

Ertuğrul Gazi: Anadolu’nun Kayı Boyu Lideri

Ertuğrul Gazi: Anadolu'nun Kayı Boyu Lideri

Ertuğrul Gazi: Osmanlı Devleti’nin Kurucusu Osman Bey’in Babası

Ertuğrul Gazi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1198 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Süleyman Şah, annesi Hayme Hatun’dur. Ertuğrul Gazi’nin dört kardeşi vardır: Dündar Bey, Gündoğdu Bey, Sungur Tekin ve Gündüz … Devamını Oku

İbn Bîbî: Anadolu Selçuklu Tarihinin Kaynağı

İbn Bîbî: Anadolu Selçuklu Tarihinin Kaynağı

İbn Bîbî: Anadolu Selçuklu Tarihinin En Önemli Kaynağı

İbn Bîbî, 13. yüzyılda yaşamış İranlı bir yazar ve tarihçidir. Anadolu Selçuklu Devleti tarihi hakkında kaleme aldığı el-Evâmirü’l-Alâiyye fi’l-umûri’l-umûriyye adlı Farsça tarih kitabı, Selçuklu tarihinin en önemli kaynaklarından biridir.

Devamını Oku

Selçuklular Döneminde Kurulan Medreseler

İnce Minareli Medrese-Kerimustacom

Selçuklular Dönemi

İslam dünyasının Doğusunda camilerden ayrı olarak öğretim yapmak, öğrencilerin maddi sıkıntılarını karşılamak ve Şiî propagandasına karşı halkı aydınlatmak için medrese adı ile anılan müesseseler kurulmuştur. Medreselerin resmi bir teşekkül olarak devlet eliyle kurulması X. Yüzyılda Karahanlılar Devleti (840-1212) … Devamını Oku

Türk Halk Edebiyatında, Aşık Edebiyatı

Aşık Edebiyatı

Aşık, Türk Halk Edebiyatında XVI. yy’ın başından itibaren görülen şair tipidir. Aşığın şairlik gücünü rüyasında pirin sunduğu “Aşk Badesini” içmekle ve “Sevgilisinin Hayalini” görmekle kazandığına inanılır.

Rüya da genellikle aşık adayının karşısına bir sevgili veya saz çıkmaktadır. … Devamını Oku

Hurriler- Anadoluda Yaşamış Bir Halk

Hurriler - Anadoluda Yaşamış Bir Halk

Hurriler M.Ö. 1500-1250 arasında güney Anadolu’da yaşamış olan bir halktır. Harran Ovası’nda kurulmuş kadim bir devlettir. Musul çevresinde oturan Asya kökenli Subarular’ın torunlarıdır. Hurri Babil dilinde “mağara” demektir.

Gürcü tarihinin verilerine göre ise; Hurriler Asyatik bir topluluktur. Bu … Devamını Oku

Karamanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

Karamanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

SİYASİ TARİH

  • Beyliğin menşeî ve kuruluşu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılması sırasında kurulan Türk beyliklerinin en uzun ömürlülerinden birisi olan Karamanoğulları Oğuzlar’ın Afşar boyuna mensuptur. Bu Afşar Türkmenleri, Xİİİ. yüzyılın ilk yarısından itibaren devam eden Moğol istilâsi sırasında ülkelerini … Devamını Oku