Yabancı Dil Özel Adlar Nasıl Yazılır?

Yabancı Dil Özel Adları Nasıl Yazılır?

Latin Harflerini Kullanan Dillerdeki Özel Adlar

  • Latin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar özgün biçimleriyle yazılır: Beethoven, Byron, Cervantes, Chopin, Eminescu, Grimm, Horatius, Molière, Puccini, Rousseau, Shakespeare; Bologna, Buenos Aires, Iorga, Ile-de-France, Karlovy Vary, Latium, Loire, Mann, New York, Nice, Rio de Janeiro, Vaasa, Wuppertal vb. Ancak Batı dillerinde kullanılan adların okunuşları ayraç içinde gösterilebilir: Shakespeare (Şekspir) vb.
  • Eskiden dili­mize yerleşmiş bazı Batı kökenli kişi ve yer adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Napolyon, Şarlken, Şarl (Demirbaş Şarl); Atina, Brüksel, Cenevre, Londra, Marsilya, Münih, Paris, Roma, Selânik, Venedik, Viyana, Zürih; Hollanda, Letonya, Lüksemburg vb.

Zıvanadan Çıkmak Deyiminin Anlamı

Zıvana (zıva’na) Farsça’dan gelmektedir. Anlam olarak;

  • İki ucu açık küçük boru.
  • Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik.
  • Direk başlarında bırakılan çıkıntı, olarak açıklanabilir.
  • Elemanlarından birinin iki tarafı, öbürünün ortası boşaltılarak yapılan çatkı türü

Zıvanadan Çıkmak” deyim olarak  aşağıda ki gibi durumlarda sık sık kullanılmaktadır.

  • Çok sinirlenmek, öfkelenmek
  • Aklını yitirmek, çılgın gibi davranmak
  • Denetlenemez duruma gelmek.

Bu deyim ile ilgili olarak bir çok hikayeler vardır.İki değirmen taşı arasında bulunan kısa boru veya eski trafik polislerinin kavşak noktasında durduğu korumalı silindir,sigara ucuna takılan boru gibi… Hatta Zigana Geçidi ile

Farsça ve Arapça Şiirler

Farsça ve Arapça Şiirler

Farsça Kısa Şiirler
ياد دارى كه وقت آمدنت
همه خندان شدند تو گريان
آبچنان زى كه وقت رفتن تو
همه گريان شودن تو خندان

Yâdında mı doğduğun zamanlar;
Sen, ağlar idin; gülerdi âlem.