İbn Bîbî: Anadolu Selçuklu Tarihinin Kaynağı

İbn Bîbî: Anadolu Selçuklu Tarihinin Kaynağı

İbn Bîbî: Anadolu Selçuklu Tarihinin En Önemli Kaynağı

İbn Bîbî, 13. yüzyılda yaşamış İranlı bir yazar ve tarihçidir. Anadolu Selçuklu Devleti tarihi hakkında kaleme aldığı el-Evâmirü’l-Alâiyye fi’l-umûri’l-umûriyye adlı Farsça tarih kitabı, Selçuklu tarihinin en önemli kaynaklarından biridir.

Devamını Oku

Pi Sayısı: Sonsuzluğun Simgesi

Pi Sayısı: Sonsuzluğun Simgesi

Pi Sayısı: Sonsuzluğun Simgesi

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir. Yunanca çevre anlamına gelen περίμετρον kelimesinin ilk harfi olan π ile gösterilir.

Devamını Oku

Ali Kuşçu Hakkında Bilgiler

Ali Kuşçu Hakkında Bilgiler

Ali Kuşçu

Asıl adı Alâeddin Ali, babasının adı Muhammed’dir. Ala al-Dīn Ali ibn Muhammed olarak da bilinmektedir. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle beraber XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Babası, Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olduğu için “… Devamını Oku

İslam Astronomlarının En Büyüklerinden Bettani

İslâm Astronomlarının En Büyüklerinden Bettani

İslam Astronomlarının En Büyüklerinden Bettani

Batıda Albetanius, Albategnus veya Albategni şeklinde anılan Bettani; Sâbiî bir ailenin çocuğu olarak IX. yüzyılın ilk yarısında (858) Harran civarındaki Bettan’da doğdu. Asıl adı, Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Sinan er-Rekki es-Sabi el-Battani’dir. Hayatının … Devamını Oku

El-Biruni Hakkında Bilgi

El-Bîrûnî Hakkında Bilgi

Ebü’r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Biruni; Astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli eserler veren, Türk-İslâm ve dünya tarihinin en tanınmış ilim adamlarından biridir.

El-Bîrûnî,3 Zilhicce 362 (4 Eylül 973) tarihinde Hârizm’in … Devamını Oku

Gök Cisimlerine Verilen Adlar

Gök Cisimlerine Verilen Adlar

Gök Cisimlerine Verilen Adlar

Eski çağlardan bu yana insanlar, gökyüzüne bakmış, onun güzelliği ve ulaşılmazlığına ilgi duymuşlar. Eski Yunanlılar ilk yıldız atlaslarını oluşturmuş, gökcisimlerine çeşitli adlar vermişler.

O zamanlardan günümüze değin pek çok yıldız atlası oluşturulmuş. Bugün biz de modern … Devamını Oku

Johannes Kepler Kimdir?

Johannes Kepler Kimdir?

Johannes Kepler (27 Aralık 1571 – 15 Kasım 1630), Alman gökbilimci, fizikçi, ve matematikçi.
Çağdaş astronominin kurucusu sayılan Kepler 1571 yılında Almanya’nın güneyinde bulunan Weil’da doğdu. Çocukluğunda çok hasta olmasından dolayı ellerinde ve gözlerinde kalıcı bozukluk olmuştu. Buna rağmen Tübingen … Devamını Oku

Osmanlıda Astroloji ve Burçlar

Osmanlıda Astroloji ve Burçlar

Osmanlıda Astroloji ve Burçlar

Osmanlıda Astroloji, XV. yüzyılın sonları ile XVİ. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir müessesedir. Osmanlı sarayında müneccimbaşılar, aslen ilmiye sınıfına mensup, medrese mezunu kişiler arasından seçilmekteydi.

XVI. yüzyılda müneccimbaşıların astronomi ve astroloji alanında saraya ait bir çok … Devamını Oku

İsaac Newton Kimdir?

İsaac Newton Kimdir?

İsaac Newton

1642 yılında İngiltere Woolsthorpe ‘da doğan ünlü fizik, astronomi ve matematik bilgini; bir çiftlik sahibinin oğluydu. Küçük yaşta öksüz kalınca büyükannesi tarafından büyütüldü. İlkokul çağlarında basit kimya deneylerine ilgi duydu.

1660’ta Newton, Cambridge ‘deki Trinity College ‘e gönderildi. … Devamını Oku