Hacı Bektaş Veli: Gönül Aydınlatan sözleri

Hacı Bektaş Veli: Gönül Aydınlatan sözleri

Hacı Bektaş Veli, Anadolu’nun mistik geleneğinde iz bırakan 13. yüzyıl düşünürüdür. İslam’ın sevgi, hoşgörü ve bilgiyle harmanlanmış bir yüzünü Anadolu’ya taşıyarak, insanlık onurunu, adaleti, eşitliği ve bilimi vurgulamıştır. Sözleri günümüzde hala tazelik taşıyan Hacı Bektaş Veli’nin vecizeleri, akıl ve gönül … Devamını Oku

Mevlana Hazretlerinin Oğluna Mektubu

Mevlana Hazretlerinin Oğluna Mektubu

Mevlana Hazretlerinin Oğluna Mektubu

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî hazretlerinin mektuplarının belli bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bu mektupların bir kısmı yöneticilere, bir kısmı âlimlere, bir kısmı da müridlerine ve oğullarına yazılmıştır. Büyük velinin oğullarına yazdığı mektuplarda hem bir babanın merhamet ve şefkatini, … Devamını Oku

Somuncu Baba: Hamid-i Veli Hazretleri

Somuncu Baba: Hamid-i Veli Hazretleri 1 – tn somuncu baba kulliyesi 9

Somuncu Baba: Hamid-i Veli Hazretleri

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu’da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerinden. “Somuncu Baba” lakabıyla tanınıp meşhûr oldu. 1349 (H.750) senesinde Kayseri’de doğdu. İsmi Hâmid, babasının ismi Şemseddîn Mûsâ’dır. İlk tahsîlini babasından aldı. Babasının vefâtından sonra Şam’a … Devamını Oku

Hacı Bektaş-ı Veli: Hacı Lakabı

Hacı Bektaş-ı Veli: Hacı Lakabı

Hacı Bektaş-ı Veli

Sultan İbrahim-al-Sani, Hacı Bektaş’ı tahsil ettirmek istedi, bilgin bir adam aradı. Bu şehirde dediler, bilgin, üstün, keramet sahibi bir adam var. Türkistan’ın doksandokuzbin pirinin piri Hace Ahmed Yesevi’nin halifelerindendir. Adına Şeyh Lokman-ı Perende derler; Bektaş’a, ancak o, … Devamını Oku

Allah (c.c.) Evliyasına Verdiği 40 Keramet

Allah (c.c.) Evliyasına Verdiği 40 Keramet

ALLAH (C.C.) EVLİYASINA VERDİĞİ 40 KERAMET

Hz. Allah (cc) evliyasına kırk tane keramet ihsan etmiştir. Bunlardan yirmi tanesi dünyada, yirmi tanesi de ahirettedir.

Dünyada Olan Kerametler

1- Hz. Allah’ın, evliyasını övmesi, medh-ü senâ etmesi,

2- Evliyasının umurunu yani işlerini tedbiri … Devamını Oku

Beyazıd-i Bestami: Günah Hastalığına Çare

Beyazıd-i Bestami: Günah Hastalığına Çare

Beyazıd-i Bestami: Günah Hastalığına Çare

Bayezid-i Bestamî Hazretleri Bir gün tımarhanenin önünden geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla bir şeyler dövdüğünü görüp ne yaptığını soruyor…

-Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum.

Devamını Oku

Tasavvuf Konusunda Bazı Hususlar

Tasavvuf Konusunda Bazı Hususlar

Tasavvuf ve tarikat konusunda göz önünde bulundurulması gereken önemli bazı hususlar şu şekilde özetlenebilir:

1. Tasavvuf Kur’an ve hadislerde bahsedilen incelikler ve İslam’ın manevi özü, tarikat ise bu öz istikametinden sûfiler tarafından geliştirilen düzenlenen şekildir. İbadet, ahlâk ve dinî heyecandan, … Devamını Oku

Mini Mini Birler Yarın Okula Başlıyor

Mini mini birler
Çalışkan ikiler
Tembel üçler
Dayak yiyen dörtler
Misafirdir beşler
Altılar altınımı çaldılar
Yediler yemeğimi yediler
Sekizler seksek olup gittiler
Dokuzlar doktor olup çıktılar
Onlar kırmızı donlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) minik öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla daha … Devamını Oku