Allah (c.c.) Evliyasına Verdiği 40 Keramet

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 30 Mart 2019 Kerim Usta

ALLAH (C.C.) EVLİYASINA VERDİĞİ 40 KERAMET

Hz. Allah (cc) evliyasına kırk tane keramet ihsan etmiştir. Bunlardan yirmi tanesi dünyada, yirmi tanesi de ahirettedir.

Dünyada Olan Kerametler

1- Hz. Allah’ın, evliyasını övmesi, medh-ü senâ etmesi,

2- Evliyasının umurunu yani işlerini tedbiri ve erzakının temini ile nusrat (yardım) ihsan eylemesi,

3- Evliyasına daima arkadaş gibi olması,

4- Evliyasına insanlara himmet etme izni verip diğer halktan üstün kılması,

5- Evliyasının kalbini her şey hususunda zengin eylemesi,

6- Evliyasına dünya lezzetlerinin güzelinden ihsan buyurması,

7- Evliyasının kalplerine hikmet ve hidayet nurunu inzâl etmesi,

8- Onlara halk arasında vekar ve muhabbet vermesi,

9- İnşirâh-ı sadr ihsan etmesi.

10- Daima sevimli kılması,

11- Evliyasına verdiği eşyaya bereket vermesi,

12- Anâsır-ı erbaa’yı kendilerine musahhar kılması,

13- Arz üzerinde istediği kadar yaşamayı temlik (mülk olarak ihsan) etmesi,

14- Muhtaç fakirlere şefi olmaları,

15- Yeri geldiği zaman dualarının kabul olması,

16- Kendilerine ta’zim edilmesi,

17- Kendilerine karşı hususi muhabbet beslenmesi,

18- Onları halk arasında aziz kılması,

19- Manevi varlıkta zengin eylemesi,

20- Nefisleri terbiye ederek kendine mahbûb kılınması.

Ahirette Olan Kerametler

1- Yüce Allah’ın, evliya kulunun sekerâtü’l-mevtini âsan eylemesi,

2- İman ve marifette sabit kılması,

3- Ruh-ı reyhan göndermesi ve cennet kokularından dünyada iken koku ihsan etmesi,

4- Kabirlerini tevsi yani geniş eylemesi, ziynetlendirmesi,

5- Kabir afetlerinden muhafaza kılması,

6- Üns ve huzur ile muamele eylemesi,

7- Verilen ikramın ebedi olması,

8- Hulle, tac, elbise ikram edilmesi,

9- Yüzlerinin daima ak ve münevver olması,

10- Kendilerine kifayet edecek kitap verilmesi,

11- Günahkarlara şefaatçı kılınmaları,

12- Kendilerine daima emn-ü eman ihsan edilmesi,

13- Evliyanın nuru ile cehennem ateşinin sönmesi,

14- Sıratı yıldırım gibi geçmeleri,

15- Havz-ı kevserden kana kana içmeleri ve içirmeleri,

16- Ebedi olarak cemalullah ile müşerref olmaları,

17- Cemâli bâ-kemâli niteliksiz görmeleri,

18- Hesap, ikap, azap ve cefaya uğramadan cennete gitmeleri,

19- Mizan ve adalet görmeden Rızâ-ı Bâri’ye ermeleri,

20- “Mak’ad-ı sıdkın” ayet-i kerimesiyle müşerref kılınarak kuvvet ve kudret sahibi olan Hz. Mevlâ’ya vâsıl olmaları.

Rasûlullah (sav) Efendimiz buyuruyor ki:

“Evliyanın gönlü Hak Teâlâ’nın nazargâhıdır. Her kim o gönülde bulunursa Rahmet-i İlâhi’ye vâsıl olur.”

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Ergunca Tarafından Yayımlandı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir